Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-LSTN
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel modułu kształcenia: osiągnięcie całkowitych umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej z języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Prezentacja na dowolnie wybrany temat skupiony wokół zagadnienia: osiągnięcia ludzkości

Zapominanie – wady i zalety

Podrabianie produktów, prawo patentowe

Bionika jako nauka łącząca dokonania biologii i techniki

Odkrycia, rodzaje odkryć, wartość odkryć

Miejsca warte poznania, opisywanie i przedstawianie miejsc

Muzyka i jej wpływ na człowieka

Recenzje

Roczna przerwa w pracy jako czas odzyskiwania sił twórczych

Partykuły i ich funkcje w zdaniu

Formy bezosobowe w różnych kontekstach.

Subiektywne użycie czasownika modalnego – przypuszczenia

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Strona bierna

Rodzajniki i ich pochodne

Literatura:

- Dallapiazza R.-M; Evans, S.; Fischer,R.; Kilimann, A.;Schümann, A.; Winkler, M. (2009) Ziel B2/2

- Schmitt, R. (1999). Weg mit den typischen Fehlern! Teil I und II. Verlag für Deutsch.

- Földelak, H. (2001). Sag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil I: Grammatik und Teil II: Ausdruckserweiterung. Ismaning: Hueber.

- Helbig, G; Buscha, J. (2000) Übungsgrammatik Deutsch

- Buscha, A.; Friedrich, K. (1996) Deutsches Übungsbuch

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna słownictwo i gramatykę języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

potrafi w języku niemieckim zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany i prezentowane one są w standardowej odmianie języka,

czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata jak i współczesną prozę literacką,

potrafi porozumiewać się w języku niemieckim prowadząc dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka,

potrafi pisać zrozumiałe teksty na dowolne tematy związane ze swoimi zainteresowaniami przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw,

umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji,

potrafi pracować w parach czy w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur,

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów,

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dziurewicz, Marta Janachowska-Budych
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Elżbieta Dziurewicz, Kwiryna Kuźmar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kwiryna Kuźmar
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.