Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTN
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel modułu kształcenia: osiągnięcie wstępnych umiejętności w zakresie kompetencji komunikacyjnej z języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Drobne wykroczenia prawne

Futurystyczny projekt turystyczny

Dopasowywanie

Zasadność pomocy najuboższym

Udzielanie porad

Szkoła, studia, praca, kwalifikacje, stanowiska

Tryb przypuszczający i rozkazujący – budowa i funkcje

Gerundium jako alternatywa czasu teraźniejszego

Szyk wyrazów w zdaniu

Deklinacja przymiotnika

Literatura:

Dallapiazza R.-M; Evans, S.; Fischer,R.; Kilimann, A.;Schümann, A.; Winkler, M. (2009) Ziel B2/2 Lehrbuch und Arbeitsbuch.

Schmitt, R. (1999). Weg mit den typischen Fehlern! Teil I und II. Verlag für Deutsch.

Földelak, H. (2001). Sag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil I: Grammatik und Teil II: Ausdruckserweiterung. Ismaning: Hueber.

Helbig, G; Buscha, J. (2000) Übungsgrammatik Deutsch.

Buscha, A.; Friedrich, K. (1996) Deutsches Übungsbuch.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna dosyć dobrze słownictwo i gramatykę języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

potrafi w języku niemieckim zrozumieć dosyć dobrze dłuższe wypowiedzi ustne pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany i prezentowane one są w standardowej odmianie języka,

czyta z prawie całkowitym zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata jak i współczesną prozę literacką,

potrafi prawie bezbłędnie porozumiewać się w języku niemieckim prowadząc dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka,

potrafi prawie bezbłędnie pisać zrozumiałe teksty na dowolne tematy związane ze swoimi zainteresowaniami przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw,

umie niekiedy z niewielką pomocą nauczyciela zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji,

potrafi pracować w parach czy w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur,

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów,

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Berezowska, Gabriela Gorąca-Sawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanka Błaszkowska, Kwiryna Kuźmar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Joanna Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.