Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ILS-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-LSTN
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Apraktyczna-nauka-jzyka-niemieckiego-09-pnjn-ils-16-&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel modułu kształcenia: osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (osiągnięcie poziomu B2 rozłożone zostało na I i II rok studiów - B2/1 na I roku i B2/2 na II roku)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa niemieckiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Przeżycia, emocje

Wokół młodości i starości

Co możemy dostać w spadku?

Znajdujemy partnera/partnerkę przez internet

Tak było kiedyś - powrót do lat dwudziestych i trzydziestych 20. wieku

Trudna sztuka dojrzewania

Przyjaciel na całe życie

Co fascynuje nas w życiu?

Wizyta w restauracji

Wokół muzyki

Szczególne wydarzenia w życiu

W świecie baśni

Wspomnienia z podróży

Znane vs obce. Opis uczuć, sytuacji i rzeczy

Obchodzenie świąt i uroczystości

Czym jest ojczyzna? Narodowe i regionalne tradycje i zwyczaje

Ciągle to samo – rutyna a rytuały w naszym życiu

Każdy początek jest trudny. Nowe sytuacje w naszym życiu

Obce kultury, stereotypy i uprzedzenia

Deklinacja rzeczownika

Tworzenie czasów

Rekcja czasownika

Strona bierna- użycie strony biernej

Tryb przypuszczający- użycie

Literatura:

• Dallapiazza, R-M.; Evans, S.; Fischer, R.; Kilimann, A.; Schümann, A.; Winkler, M. (2008). Ziel B2/1, Kursbuch. Hueber Verlag: Ismaning

• Dallapiazza, R-M.; Evans, S.; Fischer, R. ; Kilimann, A.; Schümann, A.; Winkler, M. (2008). Ziel B2/1, Arbeitsbuch. Hueber Verlag: Ismaning

• Földeak, H. (2001). Sag’s besser! Ein Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. Teil I: Grammatik und Teil II: Ausdruckserweiterung. Ismaning: Hueber Verlag.

• Dreyer, H.; Schmitt, R. (2000). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber Verlag: Ismaning

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Zna (w zakresie B2/1) słownictwo oraz gramatykę języka niemieckiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

potrafi w języku niemieckim zrozumieć krótkie i częściowo dłuższe wypowiedzi, filmy, wiadomości telewizyjne, pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany i prezentowane są one w standardowej odmianie języka

czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, stosując przy tym różne strategie czytania

potrafi w języku niemieckim porozumiewać się w miarę płynnie z rodzimymi użytkownikami języka oraz brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy

potrafi pisać zrozumiałe szczegółowe teksty na przygotowane uprzednio tematy, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw

umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

potrafi pracować w parach i w grupie przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania semestru zimowego:

obowiązkowa obecność na zajęciach, napisanie 4 prac pisemnych, ocenianych wg ustalonych kryteriów (250 słów),

przygotowanie prezentacji (bajki) w 2-3 os. grupach (oceniana jest poprawność językowa wg ustalonych kryteriów)

napisanie testów śródsemestralnych oraz testów zaliczeniowych ocenianych wg podanych kryteriów:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Bąkiewicz, Kamil Długosz, Justyna Duch-Adamczyk, Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Kwiryna Kuźmar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gorąca-Sawczyk
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Gabriela Gorąca-Sawczyk, Marta Janachowska-Budych, Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Długosz
Prowadzący grup: Kamil Długosz, Justyna Duch-Adamczyk, Barbara Jańczak, Joanna Kic-Drgas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.