Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - rozumienie tekstu pisanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHLC-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - rozumienie tekstu pisanego
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1/ rozwój kompetencji leksykalnej w zakresie słownictwa konkretnego i abstrakcyjnego w języku hiszpańskim

2/ rozwój kompetencji czytania ze zrozumieniem w zakresie języka hiszpańskiego

3/ rozwój umiejętności swobodnej wypowiedzi na określony temat w języku hiszpańskim

4/ rozwój umiejętności interpretacji i odczytania intencji autora tekstu

5/ wyrobienie u studentów umiejętności argumentacji i dyskusji w języku hiszpańskim

6/ rozwój kompetencji socjo-kulturowej i interkulturowej

7/ poszerzenie wiedzy o współczesnej prozie hiszpańskiej i latynoamerykańskiej

8/ rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią złożonego modułu PNJH. Służy wyrobieniu u studentów umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, rozumienia i używania słownictwa abstrakcyjnego oraz swobodnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat.

Pełny opis:

Następujące zagadnienia omawiane są w ramach zajęć: „Fantazja i wyobraźnia” - debata w oparciu o analizę trzech tekstów literackich, ćwiczenia leksykalne; „Siła słowa” - debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne; "Piękno i brzydota" -debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne "Sprawiedliwość i bogactwo" -debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne, "Dzieciństwo" - debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne, "Agresja" -debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne, "Szczęście i pech" - debata w oparciu o analizę tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne „Zemsta” - debata w oparciu o tekstu literackiego, ćwiczenia leksykalne „Czas” - debata w oparciu o analizę fragmentów tekstów literackich, ćwiczenia leksykalne; „Wolność” - debata w oparciu o analizę fragmentów dwóch tekstów literackich, ćwiczenia leksykalne, „Drugie ja, czy podwójna moralność?” - debata w oparciu o analizę dwóch tekstów literackich, ćwiczenia leksykalne, „Śmierć i różne formy jej postrzegania” - debata w oparciu o analizę dwóch tekstów literackich, ćwiczenia leksykalne.

Literatura:

- Introducción a la historia del arte – Eduardo Galeano

- Celebración de la fantasía – Eduardo Galeano

- Imaginación y destino – Augusto Monterroso

- Algo muy grave va a suceder en este pueblo – Gabriel García Márquez

- La noche de los feos – Mario Benedetti

- Los vecinos del principal derecha – Enrique Jardiel Poncela

- Con los ojos cerrados – Reinaldo Arenas

- ¿Quiere Ud. rabiar conmigo? - Gonzalo Suárez

- Las buenas inversiones – Julio Cortázar

- Los dos reyes y los dos laberintos – Jorge Luis Borges

- Cita de amor en un país de guerra – Luis Sepúlveda

- La lluvia amarilla (fragmento) – Julio Llamazares

- Una, dos, tres, una – Maruja Torres

- Cartas de amor a Mary (fragmento) – J.L. Alonso de Santos

- Olvida los tambores (fragmento) – Ana Diosdado

- Encuentro – Octavio Paz

- El otro yo – Mario Benedetti

- Todos los santos, día de muertos (fragmento) – Octavio Paz

- La función delta – Rosa Montero

- El paraíso era un autobús – Juan José Millás

- El que jadea – Juan José Millárturo Pérez Reverte

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1/ zna słownictwo konkretne i abstrakcyjne w zakresie j. hiszpańskiego na poziomie B2

2/ rozumie teksty literackie i nieliterackie bez znajomości całości słownictwa na poziomie C1, potrafi je streścić

3/ potrafi odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące przeczytanego tekstu bez znajomości całości słownictwa

4/ wykonuje ćwiczenia polegające na odróżnieniu treści prawdziwych od fałszywych w odniesieniu do przeczytanego tekstu

5/ formułuje płynną wypowiedź na dany temat w języku hiszpańskim

6/ interpretuje przeczytane treści i wyrazić własną opinię na dany temat w języku hiszpańskim

7/ dyskutuje z innymi studentami, przedstawia własne argumenty i umiejętnie kwestionuje argumenty innych studentów w języku hiszpańskim.

8/ zna główne problemy społeczne i kulturowe współczesnej Hiszpanii, orientuje się różnicach kulturowych pomiędzy Polską, a Hiszpanią

9/ zna krótką biografię i najważniejsze dzieła autorów czytanych tekstów

10/ potrafi pracować w grupie i wypracowywać wspólne stanowisko.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)