Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne: język duński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-SPE-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne: język duński
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Prezentacja specyfiki specjalistycznego słownictwa duńskiego na przykładzie tekstów

Praca z tekstami dotyczącymi wybranych kręgów tematycznych: poszerzanie i utrwalanie aktywnego zasobu słownictwa specjalistycznego w języku duńskim

Analiza różnych rodzajów tekstów specjalistycznych pod względem leksykalnym, również w aspekcie kontrastywnym polsko-duńskim

Ćwiczenia w stosowaniu leksyki specjalistycznej w mowie i piśmie

Ćwiczenie umiejętności ustalania znaczeń jednostek leksykalnych technolektu duńskiego za pomocą słowników specjalistycznych, baz danych i źródeł internetowych

Literatura:

von Eyben W.E., 1991. Juridisk ordbog. 8. udg. G.E.C. Gads Forlag.

Jacobsen H. Galberg, P. Skyum-Nielsen (2007): Dansk sprog. En grundbog, Schønberg, 2. udg.,

Lindskog B., 2004, Medicinsk ordbog, Gyldendal.

Nohr Jensen J., Eibye Mikkelsen L., 1989, Erhvervsokonomi. Columbus

Nørgaard J.R., 2009, Medicinske Fagudtryk - en klinisk ordbog med kommentarer, Nyt Nordisk Forlag

Okoniewski G. (1999): Dansk-polsk juridisk-merkantil ordbog, København: Gads Forlag,

Rask, K. (2006): Fagsprog - vidensprog. Grafisk Litteratur, København.

Salzstein, S., 2006. Forretningsdansk. Danskundervisning for forretningsfolk. Alfabeta

Steensen, Jan, 2001, Virksomheders regnskaber – fra budget til årsregnskab, Forlaget Andrico og Jan Steensen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

Zna i rozumie specyfikę słownictwa technolektu duńskiego

Posiada aktywny zasób słownictwa fachowego w języku duńskim z różnych dziedzin

Posiada szczegółową wiedzę na temat jednostek leksykalnych typowych dla technolektu duńskiego i potrafi je poprawnie stosować w mowie i piśmie

Czyta i rozumie teksty specjalistyczne w języku duńskim, w tym zwłaszcza teksty specjalistyczne z zakresu prawa i ekonomii, medycyny oraz wybranych zagadnień technicznych

Zna i rozumie podobieństwa i różnice między technolektem duńskim i polskim, potrafi wykorzystać tę wiedzę w procesie tłumaczenia

Potrafi samodzielnie korzystać z różnorakich źródeł w procesie ustalania znaczeń jednostek leksykalnych należących do technolektu duńskiego i polskiego

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – sumienna praca podczas zajęć / bardzo dobry stopień wiedzy na temat specyfiki języka specjalistycznego tłumacza / bardzo dobra znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim

4,5 – jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami

4,0 – dobra praca podczas zajęć / dobry stopień wiedzy na temat specyfiki języka specjalistycznego / dobra znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim

3,5 – zadowalająca praca podczas zajęć / zadowalający stopień wiedzy na temat języka specjalistycznego / zadowalająca znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim

3,0 – praca podczas ćwiczeń budzi pewne zastrzeżenie / dostateczny stopień wiedzy na temat specyfiki języka specjalistycznego / dostateczna znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim

2,0 – niezadowalająca praca podczas ćwiczeń / niedostateczny stopień wiedzy na temat specyfiki języka specjalistycznego / niedostateczna znajomość słownictwa specjalistycznego w języku duńskim i polskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.