Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LingStX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia

C1 Rozwinięcie umiejętności swobodnej wypowiedzi w języku angielskim na aktualne i/lub kontrowersyjne tematy społeczne i kulturowe

C2 Rozwinięcie zasobu środków leksykalnych i dyskursywnych umożliwiających precyzyjne wyrażanie swoich opinii w zakresie omawianych zagadnień

C3 Rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji akademickiej w języku angielskim

C4 Rozwijanie umiejętności wykorzystania odpowiednich dla danego typu dyskursu strategii komunikacyjnych

C5 Budowanie umiejętności komunikacji w grupie i pracy zespołowej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Osobowość i styl życia w nowoczesnym społeczeństwie

Problematyka zdrowia psychicznego – zaburzenia i terapie

Współczesne formy rozrywki – między przyjemnością a uzależnieniem

Wina i kara – kontrowersje wokół oceny prawnej i moralnej przestępstw

Różnice leksykalne i fonetyczne między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego

Problemy i wyzwania edukacji językowej na różnych poziomach kształcenia

Plany, aspiracje i możliwości zawodowe studentów kierunków filologicznych a rzeczywistość rynku pracy

Funkcje pieniądza w nowoczesnym społeczeństwie

Literatura:

Teksty autentyczne w języku angielskim – prasa, audycje radiowe i telewizyjne

Capel, A.. & W. Sharp 2005. Objective Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.

Gude, K. & M. Duckworth 2003. Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford University Press.

Jones, L. 2005. New Progress to Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.

Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann.

Watcyn-Jones, P. 1999. Test Your Vocabulary 5. Oxford: Oxford University Press.

Wellman, G. 1996. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: Heinemann.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

potrafi swobodnie wypowiadać się w języku angielskim na aktualne i/lub kontrowersyjne tematy społeczne i kulturowe

operuje odpowiednim zestawem środków leksykalnych i dyskursywnych dla wyrażania własnych opinii i komentowania poglądów innych osób

potrafi umiejętnie wykorzystywać odpowiednie strategie komunikacyjne właściwe danemu typowi dyskursu

potrafi skutecznie uczestniczyć w dyskusji akademickiej

posiada umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Graham Crawford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Graham Crawford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.