Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=400%3A-praktyczna-nauka-jzyka-angielskiego-09-pnja-ils-16&catid=49%3Asylabusy-i-rok-studia-licencjackie&Itemid=122&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów mówionych i pisanych

Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad językiem

Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich

Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Zainteresowania,Rodzina,Dom,Szkoła i edukacja,Praca zawodowa

Literatura:

Zalecana literatura:

artykuły z prasy angielskiej i amerykańskiej, inne teksty autentyczne, audycje radiowe, fragmenty filmów.

Roberts, Rachel, Clare, Antonia, JJ Wilson. 2011. New Total English. Harlow, Pearson Longman.

Cotton David, David Falvey i Simon Kent. 2008. Language leader. Harlow, Longman Pearson.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Rozumie główne zagadnienia przedstawiane audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach obcojęzycznych

Czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B1+

Prezentuje swoje stanowisko

Komentuje zdania i opinie innych

Pisze krótkie komentarze

Metody i kryteria oceniania:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta (1) 10

Praca własna studenta (2) 5

Praca własna studenta (3) 5

Praca własna studenta (4) 5

Praca własna studenta (5) 5

SUMA GODZIN 60 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska, Marta Zawacka-Najgeburska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zawacka-Najgeburska
Prowadzący grup: Helena Kryg, Dorota Owczarek, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zawacka-Najgeburska
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: Andrzej Danielak, Anna Szczepaniak-Kozak, MAGDALENA Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.