Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-HEBX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym.

Zaznajomienie ze słownictwem współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Odmiana przyimków biszwil, bli, ecem, bein, el, oraz zaimka kmo,

Liczba podwójna rzeczowników.

Czas przyszły czasowników: regularnych oraz z klas lamed-ajin, lamed-he, pe-jod, pe-nun, w koniugacjach kal, pi‘el, hitpa‘el, hif‘il.

Czas przeszły czasowników regularnych w koniugacji nif‘al, pu‘al i huf‘al; czasowników z klasy lamed-he w koniugacji pi‘el.

Czas teraźniejszy czasowników regularnych w koniugacji nif‘al, czasowników z klasy lamed-he w koniugacji pi‘el.

Odmiana rzeczownika o niezmiennym temacie fleksyjnym z zaimkiem sufigowanym.

Tworzenie rzeczowników odczasownikowych oznaczających czynności, od czasowników w koniugacjach kal, hif‘il, pi‘el, hitpa‘el.

Postać nieokreślona i określona wyrażeń w status constructus.

Stopniowanie przymiotników.

Pisanie krótkich listów.

Zdania okolicznikowe warunku z warunkiem rzeczywistym we wszystkich czasach.

Zdania okolicznikowe czasu.

Tryb łączący z użyciem zaimka względnego „sze”.

Słownictwo (ok. 1000 jednostek) i frazeologia na poziomie niższym średnio zaawansowanym, z uwzględnieniem rejestru oficjalnego i potocznego, opisujące: relacje rodzinne, edukację i życie uniwersyteckie, sztukę, muzykę, mowę ciała i mimikę, podróże, obrzędy przejścia, poszukiwanie mieszkania, proste operacje finansowe, moralność, egozim–altruizm, mądrość i głupotę, dzieje Żydów, przesądy, środowisko naturalne.

Literatura:

Chayat, Shlomit, Sarah Yisraeli, Hilla Kobliner. 2001. Ivrit min ha-hatchala, t. 2. Jerusalem: Academon.

Maadia, Meira. 2000. Le-hatsliach be-foal u-ve-tachbir. Ramat Gan: Meira Maadia.

Bolozky, Shmuel. 2008. 501 Hebrew verbs: fully conjugated in all tenses in a new, easy-to-learn format, alphabetically arranged by root. New York: Hauppauge.

Lauden, Edna, Liora Weinbach. 2006. Multi-dictionary: Hebrew-Hebrew English and English-Hebrew. Tel Aviv: Ad.

Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-Milon he-chadash. Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit ha-sifrutit, ha-mada‘it ve-ha-meduberet…. Tel Aviv: Ha-Milon He-Chadash Ltd.

Efekty uczenia się:

Student:

- konstruuje proste wypowiedzi ustne w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

- konstruuje proste wypowiedzi pisemne w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

- rozumie proste wypowiedzi ustne w j. hebrajskim we wszystkich zakresach czasowych

- czyta ze zrozumieniem proste teksty w języku hebrajskim we wszystkich zakresach czasowych

- zna słownictwo hebrajskie na poziomie niższym średnio zaawansowanym

- posługuje się konstrukcjami gramatycznymi na poziomie niższym średnio zaawansowanym

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury żydowskiej i izraelskiej

umie formułować proste wypowiedzi w stylu oficjalnym i potocznym

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia zaliczeniowe.

Pisemne prace domowe.

Aktywność na zajęciach.

Zaliczenie semestralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Veronika Klimova, Dagmara Labok, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Dagmara Labok, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Dagmara Labok, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.