Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 22.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie podstawowym.

Zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka hebrajskiego.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Alfabet. Podstawowe zwroty.

Rodzaj męski i żeński. Liczba pojedyncza i mnoga.

Zdanie imienne (w czasie teraźniejszym i przeszłym), zdanie czasownikowe, przeczenie zdań.

Zaimki wskazujące. Zaimek określający.

Czas teraźniejszy dla koniugacji: pa’al, pi’el, hif’il, hitpa’el.

Bezokoliczniki dla koniugacji: pa’al, pi’el, hif’il, hitpa’el.

Czas przeszły dla koniugacji: pa’al.

Liczebniki 1-19 w rodzaju żeńskim i męskim. Liczebniki 20-100.

Odmiana przymiotników. Uzgadnianie przymiotników z rzeczownikami.

Partykuła „kol”.

Partykuła dopełnienia bliższego. Odmiana partykuły dopełnienia bliższego.

Przysłówki.

Przyimki samodzielne. Odmiana przyimków.

Konstrukcja smichut w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej i jej określanie.

Wyrażenie „mieć”.

Czasowniki „musieć”, „móc”.

Zaimek dzierżawczy.

Przedstawianie siebie i innych. Opowiadanie o sobie. Sklep. Kierunki. Godziny. Mieszkanie. Pory dnia. Dni tygodnia. Restauracja. Poczta. Wiek. Części ciała. Kolory. Rodzina. Ubrania.

Literatura:

Chayat, Shlomit, Sara Israeli, Hilla Kobliner. 2007. Hebrew From Scratch 1 (Ivrit min ha-hatchala alef). Jerozolima: Academon.

Allon, Kalman, Karni Allon. 1991. This Is How We Learn Hebrew (Kach lomdim Ivrit). Izrael.

Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-milon ha-ivri ha-merukaz. Izrael.

Efekty uczenia się:

Student:

- konstruuje proste wypowiedzi ustne

- konstruuje proste wypowiedzi pisemne

- rozumie proste wypowiedzi w języku hebrajskim

- czyta ze zrozumieniem proste teksty w języku hebrajskim

- zna podstawowe słownictwo

- posługuje się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury izraelskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia zaliczeniowe.

Pisemne prace domowe.

Aktywność na zajęciach.

Zaliczenie semestralne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Leszek Kwiatkowski, Maciej Ratajczyk, Ofra Riesenfeld, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Veronika Klimova, Dagmara Labok, Maciej Ratajczyk, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.