Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Piśmiennictwo greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PG-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo greckie
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język nowogrecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia nowogrecka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami, tendencjami i kierunkami w rozwoju literatury nowogreckiej w okresie od XV do XVII wieku. Student poznaje najważniejszych pisarzy oraz teksty reprezentatywne dla literatury nowogreckiej tego okresu, śledzi jej rozwój w kontekście historycznym, estetycznym oraz społecznym.Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z dziedziny literaturoznawstwa oraz zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich. Ma również elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wiedzę na temat początków nowożytnej literatury greckiej od X do XVIIw(Renesans Kreteński)

Pełny opis:

Informacje wstępne o przedmiocie. Ramy czasowe, terminologia, główne etapy rozwoju literatury w okresie XV-XVII w.

Epos bizantyński: Διγενής Ακρίτας, Το Τραγούδι του Αρμούρη

Popularna poezja bizantyńska: Τα πτωχοδρομικά ποιήματα, Μιχάηλ Γλυκάς, Ο Σπανέας

Powieść poetycka: Ιπποτικά Μυθιστορήματα (Λίβιστρος και Ροδάμνη, Καλλίμαχος και Χρυσσορόη, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Φλόριος και Πλατζιφλόρα), Διηγήσεις (Αχιλληίς, Η διήγησις του Αλεξάνδρου, Πόλεμος της Τρωάδος, Διήγησις του Βελισσάριου, Διήγησις του Απολλώνιου του Τύρου)

Pisma alegoryczne: Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας, ο Πουλολόγος, Ιστορία του Πτωχολέοντος, Αμαρτωλού παράκλησις, Περί ξενιτείας, Διήγησις πεζόφραστος περί των τετραπόδων, Ακολουθία του Σπανού, ο Ψαρολόγος, ο Πωρικολόγος

Narracja historyczna - wczesne formy. Historiografia: kroniki, kroniki lokalne, zapiski kronikarskie, wspomnienia, pamiętniki, gazety, chronografia

Historiografia – gatunki literackie

Literatura renesansowa grecka w okresie 1450-1590. Twórczość literacka na Rodos, Krecie, Wyspach Jońskich

Literatura renesansowa w okresie 1590-1669. Komedia, dramat satyryczny, dramat, pieśń

Literatura:

Podstawowa:A. OPRACOWANIA:1. L. Politis, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ. Ι. Ε. Τ., Athens, 19932. M. Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Odisseas, Athens, 2003. RK. Th. Dimaras, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Gnossi, Athens, 2000R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Nefeli, Athens, 1996Β. TEKSTY ŹRÓDŁOWE WYBRANE CO ROKU PRZEZ WYKŁADOWCĘ

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

-ma podstawową wiedzę teoretyczną z dziedziny literaturoznawstwa

-ma podstawowa wiedzę z dziedziny metodologii badań literackich

-ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury nowogreckiej w okresie XV-XVII wiek

-ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków rozwojowych w literaturze: średniowiecze-bizancjum, odrodzenie, humanizm, barok,

-ma podstawowa wiedzę z dziedziny metryki nowogreckiej

-zna najważniejsze etapy rozwoju historii literatury nowogreckiej

-zna reprezentatywne teksty literackie literatury nowogreckiej okresu XV-XVI wiek

-zna podstawowe gatunki literackie: poezja, proza, dramat

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu przez studenta jest przystąpienie do egzaminu ustnego i pisemnego i uzyskanie wyniku minimum 61%. Student zobowiązany jest również do udziału w zajęciach. ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.