Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-MF-46 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: filologia węgierska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Przedmioty dla etapu r2-DL-Ufin w sem. letnim
Przedmioty dla programu DLx-AzjaIMX
Przedmioty dla programu DLx-AzjaWX
Przedmioty dla programu DLx-BLITWX
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Przedmioty dla programu DLx-KoreaX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – filologia koreańska , filologia wietnamsko-tajska, filologia węgierska, filologia nowogrecka, filologia litewska, filologia indonezyjsko-malajska, filologia łotewska, filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów: Sport, Mode, Leute, Sprache, Städte, Konsum, Zukunft, Berufe, Aktuelles

Zagadnienia gramatyczne: Komparation der Adjektive und Adverbien, Partizip I, II, werden mit Infinitiv, Rektion der Adjektive, Wortbildung, Nebensätze, Rektion der Verben, Negationen nichts, kein, nicht

Lektura: krótkie formy prozatorskie odpowiadające poziomowi B2

Podstawowe reguły dot. fonetyki j. niemieckiego

Literatura:

Podstawowa: em neu 2008, Brückenkurs Kap. 9-10, Hauptkurs Kap. 1-6, Siegfried Lenz: Lehmann’s Erzählungen oder so schön war mein Markt

Efekty uczenia się:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych na tematy konkretne i abstrakcyjne

Rozumie dyskusję i inne teksty mówione na tematy konkretne i abstrakcyjne

Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie – również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi

Potrafi formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego

Opanował poprawną wymowę i intonację zdaniową j. niemieckiego

Ma poszerzoną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Hadryan, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.