Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ELingwX
Przedmioty dla programu DLx-JNX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i informacja naukowa, Językoznawstwo komputerowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C1+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów: zwischenmenschliche Beziehungen (Liebe, Freundschaft), Politik, Massenmedien, Vorurteile, Werbung/ Verbraucher, Frauen/Emanzipation, Umweltschutz, Aktuelles, Landeskunde

Zagadnienia gramatyczne: Modalverben, Modalverbähnliche Verben, Nominalisierung/Verbalisierung, Infinitivsätze, Konjunktiv I, II, Subjekt- Objekt-, Attribut-, Adverbialsätze

Lektura: powieść niemieckojęzyczna o objętości ok. 300 stron

Literatura:

wybrane artykuły prasowe niemieckojęzyczne, Joachim Buscha: Deutsches Übungsbuch, Karin Hall, Barbara Scheiner: Übungsgrammatik, Sten Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit

Efekty uczenia się:

Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów konkretnych i abstrakcyjnych, dostrzegając także znaczenia ukryte

Rozumie dłuższe wypowiedzi ustne na tematy konkretne i abstrakcyjne, dostrzegając treści wyrażone pośrednio

Potrafi porozumiewać się skutecznie i swobodnie w kontaktach społecznych i edukacyjnych – również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi

Potrafi formułować jasne i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstów

Ma poszerzoną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Meinel, Martin Stosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Chełminiak, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.