Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULAZJ-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, spec. turkologia

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy ogólnej o kulturze Azji Środkowej, cechach wspólnych i różnicujących

C2 zaznajomienie z obyczajowością cyklu życia: od narodzin do śmierci

C3 przedstawienie sztuki i rękodzieła, stroje ludowe

C4 pokazanie kultury żywienia

C5 zapoznanie ze znaczeniem miejsc kultu i pielgrzymki


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Wiadomości ogólne o kulturze Azji Środkowej,

Kultura Azji Środkowej a kultura europejska

Narodziny, obrządek kołyski, pierwsze kroki dziecka, obrzezanie

Zaręczyny, wesele, porwanie

Śmierć, pogrzeb i kult przodków

Przesądy i zakazy

Kuchnia i kultura żywienia

Struktura rodowo-plemienna społeczeństwa

Miejsce płci w rodzinie i społeczeństwie (gender); znaczenie imion

Medycyna ludowa

Tradycyjne stroje ludów Azji Środkowej

Savoir-vivre

Literatura:

Golden Peter B. 1992. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harassowitz.

Jasiewicz, Zbigniew. 1969. Uzbecy. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Jasiewicz, Zbigniew. 1983. Kultura i życie społeczne Azji Środkowej : z polskich badań dawnych i współczesnych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Łabenda, Michał, Abdurasil Niyazov. 2007. Życie codzienne w Samarkandzie. Warszawa: Dialog.

Olcott, Martha Brill. The Kazakhs. Stanford, California: Hoover Institution Press.

Penkala-Gawęcka, Danuta. 2006. Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Tryjarski, Edward. 1991. Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

ma podstawową wiedzę o kulturze różnych krajów Azji Środkowej

rozumie różnice kulturowe między regionem a Polską i ogólnie Europą

zna najważniejsze obyczaje związane z całym cyklem życia

jest świadom znaczenia kultu przodków i miejsc pielgrzymki

zna i odróżnia stroje ludowe ludów Azji Środkowej

umie przestrzegać zasad savoir-vivre’u

zna typowe dania kuchni regionu

jest w stanie przystosować się do zwyczajów i przyjąć tradycje

Metody i kryteria oceniania:

- przeczytanie lektur

- udział i obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- ocena udziału w dyskusji i ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna na wybrany temat (+bibliografia)

- zaliczenie ustne

*Podczas zaliczenia ustnego obowiązywać będą również tematy z prezentacji studenckich

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.