Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULAZJ-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-TurkoX
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, spec. turkologia

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy ogólnej o kulturze Azji Środkowej, cechach wspólnych i różnicujących

C2 zaznajomienie z obyczajowością cyklu życia: od narodzin do śmierci

C3 przedstawienie sztuki i rękodzieła, stroje ludowe

C4 pokazanie kultury żywienia

C5 zapoznanie ze znaczeniem miejsc kultu i pielgrzymki


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Wiadomości ogólne o kulturze Azji Środkowej,

Kultura Azji Środkowej a kultura europejska

Narodziny, obrządek kołyski, pierwsze kroki dziecka, obrzezanie

Zaręczyny, wesele, porwanie

Śmierć, pogrzeb i kult przodków

Przesądy i zakazy

Kuchnia i kultura żywienia

Struktura rodowo-plemienna społeczeństwa

Miejsce płci w rodzinie i społeczeństwie (gender); znaczenie imion

Medycyna ludowa

Savoir-vivre

Literatura:

1. Allworth, Edward A. 1990. The modern Uzbeks. Stanford, California: Hoover Institution Press.

2. Bodio Tadeusz (red.). 2001. Uzbekistan : historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa : Elipsa.

3. Bodio Tadeusz (red.). 2004. Kirgistan : historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa : Elipsa.

4. Bodio Tadeusz (red.). 2005. Turkmenistan : historia - społeczeństwo – polityka, Warszawa : Elipsa.

5. Bodio Tadeusz, K. A. Wojtaszczyk (red.). 2000. Kazachstan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa: Elipsa.

6. Dave, Bhavna 2007. Kazakhstan: Ethnicity, language and power. London, New York: Routledge.

7. Gafurov, Bobodžan Gafurovič (1908-1977)., Michalski, Stefan. Tł. 1978. Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej : prehistoria, starożytność, średniowiecze. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy

8. Golden Peter B. 1992. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harassowitz.

9. Gumilev, Lev Nikolaevič (1912-1992)., Michalski, Stefan. Tł. 1973. Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy.

10. Jasiewicz, Zbigniew. 1969. Uzbecy. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

11. Jasiewicz, Zbigniew. 1983. Kultura i życie społeczne Azji Środkowej : z polskich badań dawnych i współczesnych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

12. Jasiewicz, Zbigniew. 2004. Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

13. Jeziński, Marek., Lisiecki, Marcin. 2008. Azja u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

14. Kośko, Maria Magdalena., Rozwadowski, Andrzej., Bero, Marek. Fot., Jasiewicz, Klaudyna ( -2011). Oprac., Stanisławski, Błażej (1970- ). 2005. Azja Środkowa : od sztuki naskalnej do kultury współczesnej. Poznań : Muzeum Narodowe.

15. Łabenda, Michał, Abdurasil Niyazov. 2007. Życie codzienne w Samarkandzie. Warszawa: Dialog.

16. Łukawski Zbigniew. 1996. Dzieje Azji Środkowej, Krakow: Zakład Wydawniczy "Nomos"

17. Olcott, Martha Brill. The Kazakhs. Stanford, California: Hoover Institution Press.

18. Penkala-Gawęcka, Danuta. 2006. Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

19. Roux, Jean-Paul (1925-2009)., Kołodziejczyk, Dariusz (1962- ). Posł., Dąbrowska, Krystyna J. Tł. 2003. Historia Turków. Gdańsk : Wydaw. Marabut.

20. Składanek, Maria (1931-2017)., Składanek, Bogdan. 1976. Serce Azji. Warszawa : Książka i Wiedza

21. Tryjarski, Edward. 1991. Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

22. Zapaśnik Stanisław. 2006. "Walczący islam" w Azji Centralnej : problem społecznej genezy zjawiska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma podstawową wiedzę o kulturze różnych krajów Azji Środkowej

rozumie różnice kulturowe między regionem a Polską i ogólnie Europą

zna najważniejsze obyczaje związane z całym cyklem życia

jest świadom znaczenia kultu przodków i miejsc pielgrzymki

zna i odróżnia stroje ludowe ludów Azji Środkowej

umie przestrzegać zasad savoir-vivre’u

umie przygotować typowe dania kuchni regionu

jest w stanie przystosować się do zwyczajów i przyjąć tradycje

Metody i kryteria oceniania:

- przeczytanie lektur

- udział w zajęciach

- ocena udziału w dyskusji i ćwiczeniach

- prezentacja multimedialna na wybrany temat (+bibliografia)

- zaliczenie ustne

*Podczas zaliczenia ustnego obowiązywać będą również tematy z prezentacji studenckich

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Andrzejewski, Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.