Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura świata arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULARABL-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura świata arabskiego
Jednostka: Katedra Studiów Azjatyckich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- wprowadzenie terminów dotyczących kultury oraz jej aspektów społecznych, politycznych i geograficznych;


- przekazanie wiedzy na temat grup etnicznych świata arabskiego i ich roli w kształtowaniu współczesnych społeczeństw arabskich;


- wskazanie na istotne różnice pomiędzy prawem religijnym, stanowionym oraz plemiennym;


- zaznajomienie z dziedzictwem kultury, sztuki,


- przekazanie wiedzy na temat obrzędów i tradycji społeczeństw arabskich;


- Kształtowanie otwartości na inne wzorce kulturowe.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

---------

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka polskiego, znajomość j.angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Część pozycji dostępna jest w Bibliotece Uniwersyteckiej i/lub Bibliotece Filologicznej NOVUM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład prowadzącego; analiza map, diagramów i innych źródeł geograficznych i statystycznych

Wykład prowadzącego wraz z przygotowaną przez niego prezentacją multimedialną lub prezentacja filmu.

Wystąpienia ustne i prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów, poprzedzone lekturą tekstów w domu, dyskusja na zajęciach


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie wiedzy na temat kultury świata arabskiego. Ze względu na rozległy obszar i mnogość wielu narodów i religii, świat arabski jest mozaiką kulturową, w skład której wchodzą najstarsze i nierzadko mało znane kultury. Poza różnorodnością etniczną i kulturową, istotne jest zapoznanie studentów z obyczajowością ludów zamieszkujących świat arabski. wiąże się z tym poznanie najważniejszych zwyczajów, zachowań społecznych, oraz wpływu religii na co dzień. Współczesny obraz świata arabskiego podlega wielu stereotypom, co przeszkadza w komunikacji międzykulturowej. W trakcie zajęć studenci oprócz aktywnego uczestnictwa w zajęciach będą mogli sami poruszać i prezentować tematy dla nich ciekawe i istotne.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

- Pojęcie kultury świata arabskiego oraz zróżnicowanie jej pod względem geograficznym, etnicznym i religijnym

- Geograficzne aspekty kultury: klimat, środowisko, geologia, topografia, bogactwa naturalne,

- Kultura dziedzictwa społecznego w świecie arabskim – tradycja i zwyczaje związane z cyklem życia ludzkiego (obrzędy przejścia tj. narodziny, obrzezanie, osiągniecie dojrzałości, małżeństwo, śmierć). Różnice między społecznościami

- Komunikacja międzykulturowa: etykieta, gesty, mimika, kwestie dotyku, percepcja czasu i przestrzeni,

- Pozycja kobiety w świecie arabskim

- Sytuacja mniejszości seksualnych, tabu

Literatura:

Bielawski, Józef, Mały słownik kultury świata arabskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971

Danecki, Janusz, 1997, Podstawowe wiadomości o islamie, tom 1-2, Wydawnictwo Akademickie "Dialog, Warszawa.

Danecki, Janusz, Arabowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001

Dzięgiel, Leszek, 1992,Węzeł kurdyjski, Kraków.

Hourani, Albert,2005, Historia Arabów, Marabut, Gdańsk.

Jomma, Fuad., Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001.

Lewis, Bernard, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk, Wydawnictwo Marabut.

Nydell, Margaret,2006, Understanding Arabs. A guide for modern times, Nicholas Brealey Publishing, London-Boston.

Efekty uczenia się:

-Zna najważniejszą terminologię i pojęcia związane z kulturą arabską. Potrafi je sprawnie definiować

- ma uporządkowaną wiedzę na temat grup etnicznych świata arabskiego i ich roli w kształtowaniu współczesnych społeczeństw arabskich oraz potrafi je lokować geograficznie

- ma uporządkowaną wiedzę na temat dziedzictwa kultury, sztuki oraz zabytków kultury materialnej dla kultury świata arabskiego

- potrafi zdefiniować różnice i podobieństwa w obszarze wierzeń, obrzędowości, zwyczajów

- Rozumie i potrafi wyjaśnić złożone procesy i zjawiska społeczne oraz kulturowe zachodzące w świecie arabskim.

- Jest otwarty na inne wzorce kulturowe oraz potrafi sprawnie prowadzić dialog międzykulturowy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaprezentowanie referatu na wybrany temat

Praktyki zawodowe:

------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.