Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i literatura Karaimów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEZILITKAR-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język i literatura Karaimów
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 2
Strona przedmiotu: http://azjatystyka.amu.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o języku karaimskim, historii jego rozwoju oraz jego współczesnej klasyfikacji wśród języków turkijskich

Zapoznanie ze spuścizną literacką Karaimów w języku turkijskim

Przedstawienie i nauka pisma używanego przez Karaimów

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zarys historii Karaimów od początków karaimizmu aż do czasów współczesnych

Przedstawienie języka karaimskiego w kontekście historycznym i ukazanie sytuacji językowej użytkowników języka karaimskiego na przestrzeni dziejów

Lektura osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych tekstów karaimskich

Nauka pisma i czytanie rękopisów karaimskich

Literatura:

Aqtay, Gülayhan. 2009. Eliyahu ben Yosef Qılcı’s Anthology of Crimean Karaim and Turkish Literature. İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları.

Aqtay, Gulayhan, Henryk Jankowski. A Crimean Karaim-English dictionary. 10,000 entries. Poznań: Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University in Poznań [= Prace Karaimoznawcze 2].

Baskakov, N. A., A. Zajączkowski, S. M. Shapshal (red.). 1974. Karaimsko-russko-pol'skij slovar'. Moskva: Russkij Jazyk.

Çulha, Tülay. 2010. Kırım Karaycasının Katık Mecuması. Metin-Sözlük-Dizin. İstanbul: Mehmet Ölmez Yayınları.

Harviainen, Tapani. 2003. The Karaites in Eastern Europe and the Crimea: An Overview: Meira Polliack (red.). 2003, 633-655.

Jankowski, Henryk. 1997. A Bible Translation into the Northern Crimean Dialect of Karaim, Studia Orientalia 82 (1997), 1-84.

Jankowski, Henryk. 2003. On the Language Varieties of Karaims in the Crimea, Studia Orientalia 95 (2003), 109-130.

Jankowski, Henryk. 2003. Position of Karaim among the Turkic Languages, Studia Orientalia 95 (2003), 131-153.

Jankowski, Henryk. 2004. Karaims of the Crimea and Eastern Europe: Some Questions of Ethnicity and Identification, Studia Orientalia 99 (2004), 83-92.

Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska, Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2012), 50–68.

Jankowski, Henryk. 2015. Karaim and Krymchak: Lily Kahn, Aaron D. Rubin (red.). Handbook of Jewish Languages. Brill: Leiden, Boston, 451–488.

Pritsak, O. 1959. Das Karaimische: Jean Deny (et alii, red.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden: 318-340.

Radloff, V.V. 1896. Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme. Theil VII. Mundarten der Krym. St. Petersburg.

Shapira, Dan. 2003. The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites: Meira Polliack (red.). 2003, 657-707.

Smętek, Dorota. 2015. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich [Turkic Studies 5].

Sulimowicz, Józef. 1972. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). I, Rocznik Orientalistyczny 35, 1 (1972), 37-76.

Sulimowicz, Józef. 1973. Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.). II, Rocznik Orientalistyczny 36, 1 (1973), 47-107.

Xafuz, M. E. 1995. Russko-karaimskij slovaŕ, Krymskij dialekt. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk.

Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), Myśl karaimska 1, 3 (1926), 7-17.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się:

- aktywność w trakcie zajęć

- przygotowanie do zajęć

- lektura artykułów naukowych podanych przez wykładowcę

- zadania domowe

- zaliczenie ustne na ocenę

Praca studentów i ich zaangażowanie w przygotowywanie do zajęć będą nieustannie sprawdzane poprzez ocenę aktywnego udziału w dyskusji, regularne sprawdzanie zadań zleconych przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.