Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JEIN-44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.


Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu wymaganego dla zdobycia CAE – certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Docelowy poziom biegłości językowej w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie) to poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Poziom biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Zakres tematyczny: Skargi (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: sposoby wyrażania skarg; gramatyka: czasowniki frazowe). Pisanie: list oficjalny.

Zakres tematyczny: Informacje w mediach (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: homofony; gramatyka: wyrażenia łączące w zdaniu).

Zakres tematyczny: Metody badawcze (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: język oficjalny i potoczny; gramatyka: zdania podrzędnie złożone, zdania podrzędne okolicznikowe).

Zakres tematyczny: Zwiedzanie (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: idiomy; gramatyka: like, alike, as, so, such). Pisanie: opis miejsca.

Zakres tematyczny: Osobowość (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: wyrażenia i idiomy; gramatyka: emfaza). Pisanie: opis wydarzenia; cechy tekstu nieformalnego (potocyzmy/slang).

Zakres tematyczny: Podróż samolotem (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: słowotwórstwo; gramatyka: okoliczniki wyrażające stosunek mówiącego do treści).

Zakres tematyczny: Edukacja (ćwiczenia dyskursywne; nagrania; teksty; materiał leksykalny: kolokacje; gramatyka: rzeczowniki odsłowne a bezokoliczniki)

Literatura:

O'Dell, F., A. Broadhead.: Objective CAE (Second edition). CUP 2008.

Vince, M.: Advanced Language Practice. Heinemann. 2009.

Alexander, L.G.: Longman English Grammar. Longman. 1988.

Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann. 1992.

Walkowiak, Justyna. Read All About It! China. Poznań: Wyd. Naukowe UAM. 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Posługuje się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie zaawansowanym

2. Czyta ze zrozumieniem wymagające dłuższe teksty z różnych dziedzin

3. Potrafi pisać właściwie zorganizowane i spójne teksty w odpowiednim stylu i rejestrze

4. Rozumie większość rodzajów języka mówionego

5. Konstruuje jasne i szczegółowe przygotowane i spontaniczne wypowiedzi ustne w szerokim zakresie tematów

Metody i kryteria oceniania:

Monitorowanie pracy na zajęciach

Testy leksykalno-gramatyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beniamin Kłaniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.