Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interkulturowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-IK-w22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interkulturowość
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowe aspekty kompetencji kulturowej, interkulturowej oraz komunikacji interkulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji niemiecko-polskich, niemiecko-amerykańskich i zachodnioeuropejsko-azjatyckich; definicje pojęć "kultura", "interkulturowość" i "komunikacja"; przełomowe badań empiryczne; fenomen tzw. "szoku kulturowego" i analiza składników kompetencji interkulturowej; próby uproszczonego opisu kultur, w tym m.in.: 5 wymiarów kultury G. Hofstede, typologia kultur wg A. Trompenaarsa, wymiary różnic międzykulturowych R. Gestelanda, tzw. "standardy kulturowe" wg A. Thomasa; wpływ stereotypów na komunikację interkulturową; treningi interkulturowe; aktywność własna na portalu interkulturowym Uniwersytetu w Jenie. (warunek zaliczenia 1 semestru).

Pełny opis:

Efekty uczenia się i treści przedmiotu:

Słuchacz zna podstawowe aspekty kompetencji kulturowej, interkulturowej oraz komunikacji interkulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji niemiecko-polskich, niemiecko-amerykańskich i zachodnioeuropejsko-azjatyckich, definicje takich pojęć jak "kultura", "interkulturowość" i "komunikacja". Student rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne działanie. Słuchacz ma wiedzę na temat rozmaitych prób uproszczonego opisu kultur, w tym m.in.: 5 wymiarów kultury zaproponowanych przez G. Hofstede, typologia kultur wg A. Trompenaarsa, wymiary różnic międzykulturowych R. Gestelanda czy tzw. "standardy kulturowe" wg A. Thomasa. Rozumie kwestię wpływu stereotypów na komunikację interkulturową. Student ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami. Student potrafi prowadzić wirtualną debatę w międzynarodowym zespole.

Literatura:

Bolten, J. Interkulturowa Kompetencja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006. Bagby, P. Pojęcie kultury [w:] Mencwel, A. (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, 2005, s. 47-54. Chutnik, M. "Szok kulturowy". Przyczyny. konsekwencje. Przeciwdziałanie, Universitas, Kraków 2008. Hall, E. Ukryty wymiar [w:] Mencwel, A. (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, 2005, s. 169-186. Hofstede, G. Kultury i Organizacje - Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000. Krzykała-Schaefer, R. (red.) Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2010. Mikułowski Pomorski, J. Komunikacja Międzykulturowa - Wprowadzenie, Wydawnictwo AE, Kraków 1999. Mikułowski Pomorski, J. Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006. Mackiewicz, M. (red.) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005. Mackiewicz, M. (red.) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2010. Stewart, J. (red.) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.