Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki tureckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HSZT-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki tureckiej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie podstawowych cech sztuki islamu i kształtowanie umiejętności umiejscowienia sztuki tureckiej na jej tle

kształtowanie umiejętności identyfikowania chronologicznego i stylistycznego dzieł sztuki seldżuckiej i osmańskiej

Zapoznanie studentów ze wzajemnym przenikaniem kultury artystycznej pomiędzy Europą, w szczególności Polską, a państwem osmańskim wXVIII-XIX w.

Zapoznanie studentów z podstawowymi gałęziami sztuki seldżuckiej i osmańskiej: architektura, rzemiosło artystyczne (w tym militaria, ceramika, kobiernictwo), malarstwo miniaturowe, kaligrafia), oraz z ich najważniejszymi przykładami


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zaznajomienie z historycznymi etapami rozwoju sztuki tureckiej oraz jej głównymi gałęziami.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Sztuka islamu i jej podstawowe cechy, cechy szczególne sztuki tureckiej

System dekoracyjny sztuki tureckiej

Architektura turecka

Rzemiosło artystyczne (ceramika, kobiernictwo)

Rzemiosło artystyczne (militaria)

Malarstwo miniaturowe

Literatura:

Żygulski, Zdzisław. 1988. Sztuka turecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sözen, Metin. 1988. Arts in the Age of Sinan. Istanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wyjaśnić cechy sztuki islamu odróżniające ją od sztuki europejskiej, a także wskazać główne cechy znamienne dla sztuki tureckiej

Scharakteryzować system dekoracyjny w sztuce tureckiej

Zidentyfikować dzieła reprezentujące sztukę seldżucką i kolejne fazy rozwoju sztuki osmańskiej

Scharakteryzować główne gałęzie sztuki tureckiej

Wymienić i rozpoznać najważniejsze dzieła architektury seldżuckiej i osmańskiej

Rozpoznać przedmioty reprezentujące tureckie rzemiosło artystyczne, określić ich funkcję i przynależność stylistyczną

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z notą

Pisemne prace domowe, aktywność na zajęciach;

Zaliczenie semestralne w formie pisemnej albo ustnej.

Kolejnym warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest oddanie w terminie określonym przez wykładowcę wszystkich prac pisemnych i ustnych.

Aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz wydarzeniach kulturalnych jest mile widziane.

Kryteria oceniania (%).

0-59=2

60-64=3

65-69=3+

70-80=4

81-90=4+

91-100=5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cem Erdem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.