Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hebrajskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJH-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury hebrajskiej
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-HEBX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia; program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1 zaznajomienie z wiedzą faktograficzną na temat dziejów literatury hebrajskiej od okresu Haskali po współczesność


2 zaznajomienie z wybranymi pojęciami i zagadnieniami literackimi hebrajskiej literatury świeckiej


3 zaznajomienie ze społeczną funkcją nowoczesnej literatury hebrajskiej, w szczególności jej znaczeniem dla rozwoju żydowskiej świadomości narodowej i narodzin światopoglądu laickiego


4 zapoznanie się z przykładowymi tekstami literackimi omawianych okresów w języku oryginału oraz w przekładach

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Periodyzacja, główni przedstawiciele, najważniejsze utwory literackie i cechy języka literackiego następujących okresów:

– Haskali niemieckiej,

– Haskali galicyjskiej,

– Haskali rosyjskiej,

– okresu żydowskiego ruchu narodowego w Imperium Rosyjskim,

– okresu osmańskiego i mandatu brytyjskiego w Palestynie,

– pokolenia Palmachu, Pokolenia Państwa, literatury lat 70-tych,

– po roku 80-tym.

Lektura tekstów literackich omawianych okresów.

Literatura:

M. Waxman, A History of Jewish Literature, t. 3 i 4, New York 1945-47

I. Zinberg, A History of the Jewish Literature, t. 6, 8-12. Cleveland and London 1972-1976

G. Shaked, Modern Hebrew Fiction, New Milford ; London 2008

H. Hever, Producing the Modern Hebrew Canon: Nation Building and Minority Discourse, New York 2002

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

– wymienić i scharakteryzować poszczególne okresy, prądy i gatunki literackie z zakresu dziejów nowoczesnej literatury hebrajskiej, potrafi wymienić najważniejszych twórców i omówić ich sylwetki literackie oraz utwory

– przyporządkować czytany tekst literacki do właściwego okresu historycznego oraz określić jego rodzaj i gatunek literacki na podstawie wyróżników językowych, przyjętej konwencji stylistycznej i zawartości treściowej

– czytać ze zrozumieniem opracowane teksty literackie z omawianych okresów

– posługiwać się wiedzą dotyczącą podstawowych pojęć i zagadnień związanych z badaniami literaturoznawczymi z obszaru nowoczesnej literatury hebrajskiej

– zastosować podstawowe metody interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich w języku hebrajskim

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w trakcie zajęć

trzy cząstkowe kolokwia pisemne

znajomość lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Veronika Klimova, Dagmara Labok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dagmara Labok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Labok, Piotr Muchowski
Prowadzący grup: Dagmara Labok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.