Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJDU-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilSkD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zagadnienia ogólne dot. zadań i celów historii języka, indoeuropejskiej rodziny językowej, ogólnej charakterystyki języka pragermańskiego i rozpadu wspólnoty germańskiej. Zagadnienia szczegółowe obejmują: kształtowanie się (VII w.) i charakterystykę języka pranordyjskiego, podział na dialekty wschodnio- i zachodnioskand. (VII-IX w.), kształtowanie się języka staroduń. (XI w.), wyodrębnienie się języka duń. i szwedzkiego (XII-XIV w.), tworzenie się duń. j. literackiego (XVI w.), powstanie j. ponaddialektalnego (rigsm?let).

Cel kursu

Ukazanie rozwoju języka duńskiego oraz wpływu wydarzeń historycznych, społecznych oraz kulturalnych na powstanie duń. języka narodowego.

Literatura:

Karker A. 2001. Dansk i tusind ?r. Et omrids af sprogets historie, Modersm?l-Selskabets ?rbog 1993, K?benhavn: C.A. Reitzels Forlag A/C, 1993. Ny revideret udgave.

Karker A. 1996. Politikens Sproghistorie. Udviklingslinjer f?r nudansk, Politikens Forlag A/S.

Karker A. 1995. Sproghistorisk oversigt, i: Politikens Nudansk Ordbog & Sprogbrugsleksikon, 15. udg., K?benhavn: Politikens Forlag A/S, 69-87.

Skautrup, P. 1944-1968. Det danske sprogs historie, bind I-IV med registerbind (1970). K?benhavn: Nordisk Forlag.

Winge, V. 2000. Pebersvend og poltergejst. Tysk indflydelse p? dansk. K?benhavn: Gyldendal.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)