Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Skandynawii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HISK-12 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Skandynawii
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia duńska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studenta z historią Skandynawii w okresie 1815-2010

przedstawienie aspektów politycznych, społecznych i gospodarczych w historii regionu nordyckiego

przedstawienie wzajemnych powiązań między państwami nordyckimi w sferze polityki, gospodarki i kultury

przedstawienie powiązań o charakterze politycznym, gospodarczym i kulturalnym między Skandynawią a Polską (oraz Europą)


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Dzieje najdawniejsze (do wczesnego średniowiecza)

Epoka wikińska (wczesnośredniowieczna)

Kształtowanie się początków państwowości duńskiej, norweskiej i szwedzkiej

Skandynawia doby rozkwitu średniowiecza – wiek XII i XIII

Ekspansja Hanzy w świecie skandynawskim. Tendencje kryzysowe w Norwegii, Danii i Szwecji XIV wieku

Skandynawia w dobie unii kalmarskiej (1397-1520/23)

Kraje skandynawskie w dobie reformacji

Szwecja w latach 1560-1611. Związki polsko-szwedzkie. Dania i Norwegia w tym okresie

Wielkomocarstwowa Szwecja (1620-1660). Polityka bałtycka Danii

Rządy absolutne w Szwecji i Danii (po roku 1660)

Wielka Wojna Północna (1700-1721) i jej następstwa

Światły absolutyzm w Danii („epoka Struensee’go”)

Epoka gustawiańska w Szwecji (1772-1791)

Skandynawia na przełomie XVIII i XIX wieku (1792-1815)

Literatura:

Bereza-Jarociński Andrzej. 1991. Zarys dziejów Norwegii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Czapliński, Władysław. 1982. Dzieje Danii nowożytnej. PWN.

Kersten, Adam. 1973. Historia Szwecji.

Lagerqvist, Lars O. 2001. Historia Szwecji. Instytut Szwedzki.

Piotrowski, Bernard. 2006. Tradycje jedności Skandynawii. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ślaski, Kazimierz. 1977. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych. Instytut Bałtycki w Gdańsku.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie wspólnotowy aspekt ujmowania dziejów Skandynawii w zakresie objętym modułem 09-HISK-12

wykazuje znajomość węzłowych zjawisk historycznych w omawianym okresie, tj. do roku 1815.

potrafi łączyć fakty i na ich podstawie wyciągać wnioski dotyczące zjawisk politycznych, gospodarczych i kulturowych występujących w Skandynawii do roku 1815

zna dorobek cywilizacyjny mieszkańców skandynawskiej Północy oraz rozumie ich wkład w rozwój cywilizacji europejskiej w zakresie objętm modułem 09-HISK-12

zna i rozumie związki między Skandynawią a Polską – na płaszczyźnie polityki, gospodarki i kultury w zakresie objętym modułem 09-HISK-12

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

wykład P: egzamin pisemny

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Lange, Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Lange, Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Lange, Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Lange, Sylwia Schab, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.