Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hindi - lektura tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HINDIND-LTL-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hindi - lektura tekstów literackich
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język hindi
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Zdobycie umiejętności czytania tesktów literackich w j. hindi.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zajęć z gramatyki i praktycznej znajomości języka hindi z poprzednich semestrów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Skrócony opis:

Lektura różnorodnych tekstów literackich w j. hindi.

Pełny opis:

Lektura różnorodnych tekstów literackich w j. hindi: proza, poezja, dramat, które powstawały w różnych okresach historycznych.

Literatura:

Podawana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma dużą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego historycznej złożoności i zmienności a także jego powiązania z językami klasycznymi i innymi językami jako źródłami zapożyczeń.

2. Umie bardzo sprawnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych i jednojęzycznych oraz złożonych multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować dość złożone błędy w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie bardzo złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w piątym semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi długich opowieści usłyszanych dwukrotnie lub jednokrotnie, tworzy bardzo złożone dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie rozbudowanych tekstów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując coraz większą poprawność w zakresie złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Testy, sprawdziany, zadania tłumaczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.