Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HINDIND-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku hindi w zakresie wybranych zakresów tematycznych z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych kilkakrotnie przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na hindi i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej oraz materiału z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego semestru z zajęć gramatyki hindi i praktycznej nauki języka.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Skrócony opis:

Kolejne zakresy tematyczne.

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z; czytaniem tekstu – eseje literackie np. M. Premchand, „Sahitya ka uddeshya” dyskusje i wspólne poszukiwania w temacie „czym jest dla mnie literatura” (możliwy projekt kreatywnego pisania)

Zakres tematyczny związany z; pracą z opowieścią. Wspólny wybór tekstów w różnej tematyce; opowieści wiejskie, miejskie, dla dzieci, itp. Czytanie tekstu o sztuce indyjskiej- nowoczesna i tradycyjna. Polecani autorzy- , Premchand, Kamleshwar, Nirmal Varma , Mohan Rakesh, Adnyeya.

Zakres tematyczny związany z poezją i filmem. Wspólny wybór filmu do obejrzenia, studium tego filmu – omówienie warstwy językowej filmu i scenariusza, tematyki, historii gatunku itp. Czytanie i zrozumienie poezji, projekt kreatywnego pisania.

Zakres tematyczny związany z projektami tłumaczeń (polski-hindi i hindi-polski) oraz odczyt pracy przed audytorium - rodzaj przedstawienia.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

I inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma dużą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego historycznej złożoności i zmienności a także jego powiązania z językami klasycznymi i innymi językami jako źródłami zapożyczeń.

2. Umie bardzo sprawnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych i jednojęzycznych oraz złożonych multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować dość złożone błędy w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie bardzo złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w piątym semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi długich opowieści usłyszanych dwukrotnie lub jednokrotnie, tworzy bardzo złożone dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie rozbudowanych tekstów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując coraz większą poprawność w zakresie złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Testy, sprawdziany, zadania tłumaczeniowe.

Egzamin ustny i pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Borowiak, Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.