Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HINDIND-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hindi
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku hindi w zakresie wybranych zakresów tematycznych z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych kilkakrotnie przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na hindi i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej oraz materiału z pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego semestru z zajęć gramatyki hindi i praktycznej nauki języka hindi.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

12

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z kinem indyjskim, teatrem, klasycznym tańcem, ludowym teatrem, literaturą, muzyką klasyczną.

Zakres tematyczny związany z poszukiwaniem pracy, kontaktami w pracy, turystyką, organizowaniem podróży.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

I inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma dużą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego historycznej złożoności i zmienności a także jego powiązania z językami klasycznymi i innymi językami jako źródłami zapożyczeń.

2. Umie bardzo sprawnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych i jednojęzycznych oraz złożonych multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować dość złożone błędy w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie bardzo złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w piątym semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi długich opowieści usłyszanych dwukrotnie lub jednokrotnie, tworzy bardzo złożone dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie rozbudowanych tekstów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując coraz większą poprawność w zakresie złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

5. Rozumie potrzebę ciągłego i nieustannego doskonalenia języka.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji i ćwiczeń na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, tłumaczeń, testy gramatyczno-leksykalne.

Egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Kurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Abhishek Jain, Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mandar Purandare, Tatiana Szurlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.