Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hindi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HINDIND-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hindi
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku hindi w zakresie wybranych zakresów tematycznych z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat; umiejętności pisania krótkich streszczeń tekstów czytanych kilkakrotnie przez lektora; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na hindi i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej oraz materiału z pierwszego semestru z zajęć gramatyki hindi i praktycznej nauki języka hindi.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Skrócony opis:

Poszerzanie zakresów tematycznych poznanych w 1 semestrze, poznawanie nowych zakresów tematycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z podróżowaniem różnymi środkami transportu (autobus, pociąg, samolot, samochód); z odnajdywaniem drogi lub miejsca.

Zakres tematyczny związany z indyjskimi partiami politycznymi, wyborami w Indiach, systemem parlamentarnym.

Zakres tematyczny związany ze szkołą, uniwersytetem, uczeniem się; czasem wolnym i hobby.

Zaimki: pytające, nieokreślone, względne, złożone; użycie bezokolicznika; imiesłowy: ciągły, dokonany, przymiotnikowy, przysłówkowy; czasy: ciągły teraźniejszy, ciągły przeszły, przyszły, przeszły dokonany nieokreślony, teraźniejszy dokonany, zaprzeszły; konstrukcje wyrażające posiadanie; stopniowanie przymiotnika; zdania podrzędnie złożone; konstrukcje wyrażające konieczność, powinność; tryb przypuszczający; sufiks –vala.

Literatura:

Danuta Stasik, Język hindi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.

Michael C. Shapiro, A Primer of Modern Standard Hindi, Motilal Banarsidas Publishers, New Delhi 2003.

Ronald S. McGregor, Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Rupert Snell, Simone Wightman, Teach Yourself Hindi, Hodder Education, London 2010.

Kavita Kumar, Speak Hindi from Day 1, Rupa, New Delhi 2008.

I inne.

Teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma większą świadomość kompleksowej natury języka hindi, jego złożoności i historycznej zmienności a także jego ścisłego powiązania z językami klasycznymi.

2. Umie skuteczniej zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

3. Potrafi korygować bardziej złożone błędy wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w pierwszym semestrze.

4. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku hindi krótkich prostych historyjek usłyszanych kilkukrotnie, dialogi w hindi oraz tłumaczenia z języka hindi na język polski i odwrotnie zdań związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując większą poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

5. Rozumie potrzebę ciągłego i nieustannego doskonalenia języka.

6. Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, tłumaczeń, testy gramatyczno-leksykalne, wypowiedzi związane z obowiązującymi tematami; egzamin ustny i pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Browarczyk, Justyna Kurowska, Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mandar Purandare
Prowadzący grup: Tomasz Borowiak, Abhishek Jain, Mandar Purandare
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.