Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Łotwy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HŁ-FŁ-22 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Łotwy
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem nauczania jest historia Łotwy na przestrzeni tysiącleci. Studenci zapoznają się z teoriami na temat pochodzenia Łotyszy, ważnymi postaciami i symbolami, zabytkami i dziedzictwem kultury Łotewskiej. Zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Łotwy na tle wydarzeń w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-łotewskich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Historia Łotwy i jej ziem od czasów prehistorycznych aż do teraźniejszości.

Pełny opis:

Wykład prezentuje historię ziem łotewskich począwszy od prehistorii, poprzez okres plemienny, okres dominacji niemieckiej, polskiej, szwedzkiej, rosyjskiej po dzieje niepodległego państwa łotewskiego w okresie międzywojennym. Ukazuje losy Łotwy i Łotyszy podczas II wojny światowej, po wojnie oraz sytuację niepodległego kraju w ostatnich dwóch dekadach. Uwaga skoncentrowana jest na zagadnieniach politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych.

Literatura:

Bałtowie północny sąsiedzi Słowian (V w. p.n.e. do XIII-XIV wieku), Warszawa 1981.

Biskup Marian, (red.), Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów, Toruń 2002.

Giza Antoni, Wokół bałtyckiej polityki Rosji od końca XVI do początku XX wieku, Szczecin 1999.

Łossowski Piotr, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wrocław 1972.

Łossowski Piotr, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie 1918-1939, Warszawa 1990.

Paluszyński Tomasz, Walka o niepodległość Łotwy, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat: historii ziem łotewskich; 2) dostrzega i rozumie: historyczną ewolucję systemów politycznych oraz zależności społecznych i narodowościowych jakim podlegały ziemie łotewskie i zamieszkujące je społeczeństwo. Poznaje źródła obecnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej Łotwy. 3) posiada umiejętność: znajdywania informacji na powyższe tematy, określania, rozwijania i interpretacji oraz prezentacji powyższych zjawisk historycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.