Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOK-FK-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-KoreaX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem kształcenia jest gramatyka opisowa języka koreańskiego. Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat charakterystyki i funkcjonowania języka koreańskiego w zakresie fonetyki, fonologii, morfologii (części mowy), składni (części zdania, rodzajów zdań, honoryfikacji, wyrażania czasu i negacji) oraz potrafi ją wykorzystać do praktycznej nauki tego języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Treści kształcenia:

-ogólna charakterystyka fonetyki i fonologii, podstawowych terminów z obu dziedzin, jak również opis budowy aparatu artykulacyjnego, cech artykulacyjnych głosek, opozycji fonologicznych itp. w języku koreańskim,

- kryteria podziału wyrazów na części mowy, charakterystyka poszczególnych części,

-charakterystyka poszczególnych części zdania oraz podstawowych typów zdań,

- kategoria czasu (przeszłego, teraźniejszego i przyszłego),

- zagadnienie honoryfikacji i sposoby jej wyrażania,

- negacja i sposoby jej wyrażania

Literatura:

Podstawowa:

1. 남기심 외 (2006), ‘왜 다시 품사론인가?’, 커뮤니케이션북스, 서울.

2. 남기심 외(2006), ‘표준국어문법론’, 탑출판사, 서울.

3. Lee Iksop, Ramsey S. Robert (2000), ‘The Korean Language’, State

University for New York Press, USA.

Dodatkowa:

1. 한국방송통신대학교 평생교육원 (2005), ‘외국어로서의 한국어학’,

한국방송통신대학교출판부, 서울.

2. Sohn Ho-Min (2001), ‘The Korean Language’, Cambridge University

Press, UK.

3. Ihm Ho Bin et al. (2001), ‘Korean Grammar for International

Learners. New Edition’, Yonsei University Press, Seoul.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

-zna i stosuje podstawową terminologię koreańską z zakresu fonetyki i fonologii oraz części mowy języka koreańskiego,

- wymienia wymiary i cechy artykulacyjne relewantne dla głosek języka koreańskiego, opisuje głoski pod względem posiadanych przez nie cech artykulacyjnych,

- zna również zasady artykulacji wyrazów w tym języku,

- zna podział i charakterystykę części mowy w języku koreańskim,

- zna charakterystykę poszczególnych części zdania i podstawowe rodzaje zdań,

- zna formy wyrażania kategorii czasu, jak również honoryfikacji i negacji w języku koreańskim

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

metoda podająca (elementy wykładu informacyjnego i konwersatoryjnego), metoda poszukująca ćwiczeniowo-praktyczna (studium przypadku), problemowa (sytuacyjna)

Kryteria oceny:

bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych, kolokwium cząstkowe w procesie kształcenia, pisemny egzamin końcowy,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.