Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GLOTTO-SK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia duńska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

6.Formalizm amerykański i pojęcia języka poetyckiego, uważnej lektury i błędu intencji;7.Semiotyka w ujęciu Rolanda Barthes’a (teoria mitu) i Umberto Eco (intencjonalność autora, dzieła i czytelnika);8.Związki literaturoznawstwa z językoznawstwem (Ferdinand de Saussure);9.Poststrukturalizm jako wyraz kryzysu strukturalizmu;10.Nurt badań feministycznych w literaturoznawstwie: feminizm pierwszej, drugiej i trzeciej fali.Przedmiot do wyboru 2 -(glottodydaktyka i akwizycja języka, ćwiczenia 30 h)A.Glottodydaktyka(mgr Piotr Jankowiak)Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ważniejszymi zagadnieniami, dotyczącymi nauczania i uczenia się języków obcych w celu krytycznego spojrzenia na własne doświadczenia w tym zakresie, a więc krytycznej oceny zarówno prowadzenia lekcji języków obcych przez nauczycieli w szkole podstawowej i średniej, jak również własnych metod uczenia się języków obcych oraz ich efektów, a także (samo-)krytycznej oceny przyczyn popełnianych błędów w toku uczenia się i ich wpływu na osiągane efekty.

Pełny opis:

W ramach zajęć będąomawiane następujące zagadnienia szczegółowe:

1.Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania j. obcych;

2. Podobieństwa i różnice między przyswajaniem j. ojczystego a nauką j. obcych;

3. Metody efektywnego uczenia się j. obcych (mnemotechniki itp.);

4. Indywidualne cechy ucznia i ich wpływ na efektywność uczenia się j. obcych;

5. Nauka j. obcych a wiek ucznia; Podstawowe funkcje mózgu, lateralizacja w kontekście nauki j. obcych;

6. Podejście do popełnianych przez uczniów w trakcie nauki błędów językowych;

7. Rodzaje i funkcje ćwiczeń oraz testów językowych; 8. Rola elementów krajo-i kulturoznawczych w nauce j. obcych;

9. Najczęściej występujące błędy metodyczne w procesie nauczania j. obcych;

10. Losy języków we współczesnym świecie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Jankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.