Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJKZ-23 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, program kształcenia – turkologia

turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Zaznajomienie ze strukturą języka kazachskiego na planie fonologii, morfologii i składni


C2 Przekazanie wiedzy o budowie i funkcjach pozostałych przyrostków gramatycznych i głównych przyrostkach słowotwórczych języka kazachskiego


C3 Przekazanie wiedzy o budowie i funkcjach średnio-zaawansowanych konstrukcji gramatycznych języka kazachskiego


C4 Rozwinięcie umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi w języku obcym


C5 Wyrobienie umiejętności analitycznego myślenia o języku i jego naukowego opisu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Strony czasownika

Przymiotniki

Tryb rozkazujący,

wyrażenie chęci (-AyIn dep edim)

Imiesłowy przymiotnikowe w funkcji przydawki

(-ĞAn, -AtIn, -Ar)

Imiesłowy w funkcji orzeczenia:

czas przeszły dawny (-ĞAn),

czynności iteratywne przeszłe (-AtIn),

czas przyszły nieokreślony (-Ar),

wyrażanie celu, zamiaru (-MAQ-şI)

Warunek możliwy o małym prawdopodobieństwie (-sA -Ar),

Warunek nierzeczywisty (-sA -Ar edi)

Imiesłowy przysłówkowe

(-Ip, -A, -ĞALI, -ĞAnşA)

Czas przeszły niedoświadczony (-IptI)

Modalność: możliwość, prawdopodobieństwo

(-UwI mümkin)

Modalność: przyzwolenie, zdolność, sposobność

(-A al- / UwĞA ruqsat, bol-)

Modalność: słuszność

(-Uw-I / ĞAn-I jön, -sA jaqsı bolar, -sA durıs)

Modalność: przymus, konieczność

(-Uw-I kerek / qajet / tiyis)

Modalność: powinność (-Uw-ĞA tiyis bol-)

Modalność: przypuszczenie

(-sA kerek)

Modalność: nieewidencjonalność

(eken bol-)

Słowotwórstwo imion i słów

Literatura:

Jankowski, Henryk. 1992. Gramatyka języka krymskotatarskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Kara, Dávid Somfai. 2002. Kazak. München: Lincom Europa

Krippes, Karl A. 1997. Kazakh Grammar with Affix List. Dunwoody Pr

Muhamedowa, Raihan. 2016. Kazakh: A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.

Aqtay, Gulayhan, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners Poznań: UNI-DRUK

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

Wskazuje najważniejsze cechy języka kazachskiego

Wskazuje oraz poprawnie nazywa poszczególne części mowy oraz zdania

Stosuje konstrukcje gramatyczne na poziomie podstawowym

Dokonuje analizy wypowiedzi pod kątem zawartych w niej konstrukcji gramatycznych i składniowych

Korzysta ze źródeł literaturowych, w tym również ze źródeł w języku obcym

Jest świadom różnic kulturowych i wynikających z nich różnic językowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (dopuszczone 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

aktywność w trakcie zajęć

przygotowanie do zajęć

wykonanie i zaliczenie zadań domowych

zaliczenie kolokwiów pisemnych

zaliczenie pisemne / egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.