Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GHJJW-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie opisu gramatyki klasycznego języka japońskiego na poziomie umożliwiającym odczytanie i tłumaczenie klasycznych tekstów japońskich.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Opanowanie materiału obowiązującego w zakresie przedmiotu praktyczna nauka języka japońskiego oraz gramatyka opisowa języka japońskiego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 15

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30


SUMA GODZIN 90


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Przedstawienie opisu klasycznej gramatyki japońskiej

Wskazanie powiązań i zależności między tekstami klasycznymi a językiem współczesnym

Przedstawienie klasycznych technik zapisu tekstu japońskiego

Przedstawienie technik tłumaczenia japońskich tekstów klasycznych

Przedstawienie technik wykorzystania słowników japońszczyzny klasycznej

Literatura:

Wybrane japońskie teksty klasyczne, przeważnie w ich japońskich opracowaniach szkolnych

Efekty uczenia się:

Student:

Zna rodzimą japońską technikę opisu gramatyki klasycznego języka japońskiego

Jest świadom wewnętrznego zróżnicowania diachronicznego języka japońskiego

Posiada podstawową wiedzę na temat japońskich tekstów klasycznych oraz technik ich zapisu

Posiada wiedzę na temat dostępnych źródeł gramatycznych i słownikowych oraz ich zróżnicowania

Wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła

Potrafi tłumaczyć japońskie teksty klasyczne na współczesny język japoński i język polski

Potrafi wskazać współczesne odpowiedniki klasycznych japońskich konstrukcji gramatycznych

Potrafi wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę teoretyczną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dostateczny (dst; 3,0): słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.