Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

N Dydaktyka języka niemieckiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-DJNw-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: N Dydaktyka języka niemieckiego 3
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesnym stanem wiedzy glottodydaktycznej w odniesieniu do celów kształcenia językowego i kierunków ich realizacji w procesie nauki języka niemieckiego.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość podstawowych treści z zakresu pedagogiki, psychologii, podstaw dydaktyki języków obcych oraz dydaktyki języka niemieckiego (1 i 2)Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień; praca z tekstem; demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

obowiązkowy w specjalności nauczycielskiej

Pełny opis:

Kompetencja komunikacyjna jako cel kształcenia językowego

Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego

Współczesne ujęcie błędu językowego; rodzaje i rola błędu językowego

Ewaluacja osiągnięć i pomiar dydaktyczny

Doskonalenie w zawodzie nauczyciela

Literatura:

‒ Bausch, K.-R., Christ, H., Krumm, H.-J. (Hg.) 2007: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Franke Verlag;

‒ Decke-Cornill, H./Küster, L. 2010: Fremdsprachendidaktik. Narr Verlag;

‒ Edmondson, W. / House, J. 2006: Einführung in die Sprachlehrforschung. Francke Verlag;

‒ Erdmenger, M. 1996: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Hueber Verlag;

‒ Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. 2001. Europarat Straßburg. Langenscheidt Verlag;

‒ Henrici, G. / Riemer, C. (Hg.) 1996: Einführung in die Didaktik des Unterrichts. Deutsch als Fremdsprache. Band 2, Schneider-Verlag;

‒ Huneke, H.-W. / Steinig, W. 1997: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag;

‒ Komorowska, H. 2001: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna;

‒ Pfeiffer, W. 2001: Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Wagros.

Efekty uczenia się:

Student/ka charakteryzuje domeny kompetencji komunikacyjnej jako celu kształcenia językowego

Wskazuje na złożoność dydaktyczną rozwijania kompetencji interkulturowej w nauce języka niemieckiego

Objaśnia praktyczne implikacje współczesnego podejścia do błędu językowego

Opisuje formy ewaluacji osiągnięć i kontroli wyników nauczania

Ma świadomość potrzeby stałego zdobywania wiedzy podczas wykonywania zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

test

91-100 % punktów na teście - bardzo dobry (bdb; 5,0):

85-90 % punktów na teście - dobry plus (+db; 4,5):

76-84 % punktów na teście - dobry (db; 4,0):

71-75 % punktów na teście - dostateczny plus (+dst; 3,5):

60-70 % punktów na teście - dostateczny (dst; 3,0):

0-59 % punktów na teście - niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.