Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty naukowo-techniczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ABAntech-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty naukowo-techniczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych tekstów naukowych i technicznych,

2. przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych,

3. wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu specjalistycznego,

4. rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej,

5. wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych,

6. rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski, niemiecki;

Pełny opis:

1. cechy charakterystyczne tekstów naukowych i technicznych (zróżnicowanie gatunkowe, budowa, styl)

2. zasady tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

3. techniki i strategie tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

4. tłumaczenie konkretnych tekstów naukowych i technicznych A-B-A

Literatura:

1. Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

2. Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

3. KasperskaI. & A. Żuchelkowska (red.), 2011, Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Rozdział II: Produkcja tekstów użytkowych i specjalistycznych w ramach przekładu. Poznań: Wyd. „Rys”, s. 85-172.

4. Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na przykładzie tekstów językoznawczych). Warszawa: Wyd. UW.

5. Mamet P. & A. Mrózek (red,), 2003, Języki specjalistyczne - zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice: Wyd. „Śląsk”

6. Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz, 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.

7. Pieńkos J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.

8. Płusa P. (red.), 1999, Aktualne kierunki traduktologii polskiej. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

9. Tabakowska E. (2008) O przekładzie na przykładzie. Rozprawa z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

10. --------- (2009) Tłumaczenie się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

11. Tomaszkiewicz T. (red.), 2006, Odpowiednie dać rzeczy słowo… czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań: UAM.

12.--------------- 2004, Terminologia tłumaczenia, Poznań: UAM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. charakteryzuje teksty naukowe i techniczne

2. stosuje się do zasad tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

3. dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu

4. tłumaczy teksty naukowe i techniczne na język polski i francuski

5. rozwiązuje problemy tłumaczeniowe

6. samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji;

test pisemny sprawdzający znajomość terminologii;

sprawdzian pisemny: sprawdzenie umiejętności krytycznego czytania tekstów tłumaczonych;

przedstawienie na forum zastosowanych technik i strategii tłumaczenia, konfrontowanie rozwiązań;

zadanie domowe sprawdzające umiejętność tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych;

dyskusja podczas konwersatorium, mająca na celu sprawdzenie umiejętności odróżniania błędów językowych od tłumaczeniowych;

sprawdzian pisemny: rozwiązanie problemu;

dyskusja z tłumaczkami i komentarz podczas konwersatorium: studenci zadają pytania, konfrontują lub przedstawiają swój własny punkt widzenia na tematy poruszane przez gościa;

weryfikacja zrozumienia analizy krytycznej tłumaczenia tekstu naukowego z dziedziny historii poprzez stymulowanie dyskusji;

sprawdzenie zastosowania w praktyce istotnych i przydatnych rozwiązań natury praktycznej;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Jelec, Iwona Kasperska, Adam Sobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.