Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty medyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ABAmed-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJ-Tłumaczenie pisemne ABA (teksty medyczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Praktyczne przygotowanie do tłumaczenia tekstów medycznych, 2. Tłumaczenia tekstów z zakresu medycyny ogólnej i innych dziedzin medycyny oraz biologii, farmakologii czy dietetyki,

3. Opanowanie ogólnej wiedzy związanej z tłumaczeniami tekstów medycznych, a także technik tłumaczenia i terminologii fachowej,

4. Poznanie narzędzi pomocnych w pracy nad tłumaczeniami medycznymi – słowniki, prasa, literatura fachowa.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski, niemiecki;

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do terminologii medycznej. Tłumaczenie nazw leków, tytułów naukowych, etc.

2. Opisy przypadków wg. układów (np. układ sercowo-naczyniowy: zespół Fallota).

3. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta (karta informacyjna leczenia szpitalnego, historia choroby, wyniki badań, protokoły z sekcji zwłok itp.)

4. Teksty naukowe (podręczniki, skrypty uniwersyteckie, monografie, artykuły naukowe i popularnonaukowe, broszury informacyjne).

5. Dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych (np. informacja o leku dla pacjenta).

Literatura:

1. Kołodziej, Anna. 2006. Lingua latina medicinalis. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Montalt, Vicent – Maria González Davies. 2007. Medical translation step by step: Learning by drafting. Manchester: St. Jerome.

3. Dokumenty autentyczne przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice tłumaczenia różnego rodzaju tekstów medycznych,

2. zna na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje fachową terminologię,

3. potrafi zastosować odpowiednie techniki tłumaczenia tekstów specjalistycznych,

4. sprawnie posługuje się rozmaitymi narzędziami pomocnymi – słowniki, prasa i literatura fachowa,

5. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje z tekstów paralelnych;

Metody i kryteria oceniania:

- dyskusja podczas zajęć

- ocena projektu tłumaczeniowego

- sprawdzenie przygotowania terminologicznego do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.