Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języków specjalistycznych/translatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PJS-TRANS-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języków specjalistycznych/translatologia
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Nauka i szlifowanie warsztatu translatorskiego w parze językowej j.polski -j. koreański na wybranych tematycznie tekstach.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zastosowanie umiejętności translatorskich w relacji j. koreański-j. polski w praktyce.

Pełny opis:

- Tematyka tekstów: dopasowana do zgłoszeń grupy

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

- Wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu gramatyki i technik przekładu w pracy nad tekstami użytkowymi

Literatura:

brak literatury podstawowej. Teksty dobrane tematycznie, udostępnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

- potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym, pragmatycznym i kulturowym w zakresie przewidzianym przedmiotem

- potrafi komunikować się pisemnie w języku przekładu,

- sformułować tekst w odpowiedniej formie w zakresie przewidzianym przedmiotem

- Potrafi szukać potrzebnych do przekładu informacji w źródłach zewnętrznych (np. słowniki, encyklopedie)

- zna elementarną terminologię gramatyczną i translatorską w zakresie objętym przedmiotem

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie I semestru (minimum 60.01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku zaliczenia pisemnego przekładu praktycznego i opcjonalnie tłumaczenia cząstkowych tekstów użytkowych w procesie kształcenia w zależności od przyjętych w danym roku ustaleń z grupą

Widełki ocen: <60% - ndst, 60.01-68,5% dst, 68,51-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb).

W przypadku uzyskania oceny negatywnej poprawie podlega tylko komponent pisemny zaliczenia (element oceny z pracy i uczestnictwa pozostaje bez zmian).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sara Kahkola, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Pełny opis:

- Tematyka tekstów: dopasowana do zgłoszeń grupy (5 ustalonych w grupą tematów)

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych - z ustalonych tematów

- Wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu gramatyki i technik przekładu w pracy nad tekstami użytkowymi

W roku 2019/2020 - praca nad każdym tematem z częściowym wykorzystaniem programu TRADOS (w ramach POWR)

Uwagi:

Ocena końcowa uwzględnia pracę nad tematami oraz komponent programu Tradosa (pisemny i praktyczny) w ramach programu POWR. Uwzględniana jest aktywność na zajęciach, uczestnictwo charakter zajęć - konwersatorium) oraz pisemny test zaliczeniowy (tematyka zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Pełny opis:

- Tematyka tekstów: dopasowana do zgłoszeń grupy (5 ustalonych w grupą tematów)

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych - z ustalonych tematów

- Wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu gramatyki i technik przekładu w pracy nad tekstami użytkowymi

W roku 2019/2020 - praca nad każdym tematem z częściowym wykorzystaniem programu TRADOS (w ramach POWR)

Uwagi:

Ocena końcowa uwzględnia pracę nad tematami oraz komponent programu Tradosa (pisemny i praktyczny) w ramach programu POWR. Uwzględniana jest aktywność na zajęciach, uczestnictwo charakter zajęć - konwersatorium) oraz pisemny test zaliczeniowy (tematyka zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Pełny opis:

Pełny opis:

- Tematyka tekstów: dopasowana do zgłoszeń grupy (5 ustalonych w grupą tematów)

- Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych - z ustalonych tematów

- Wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu gramatyki i technik przekładu w pracy nad tekstami użytkowymi

W roku 2019/2020 - praca nad każdym tematem z częściowym wykorzystaniem programu TRADOS (w ramach POWR)

Uwagi:

Ocena końcowa uwzględnia pracę nad tematami oraz komponent programu Tradosa (pisemny i praktyczny) w ramach programu POWR. Uwzględniana jest aktywność na zajęciach, uczestnictwo charakter zajęć - konwersatorium) oraz pisemny test zaliczeniowy (tematyka zajęć).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.