Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obszaru kulturowego (Swedish)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2JOK-SZW-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język obszaru kulturowego (Swedish)
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z językiem obszaru kulturowego na poziomie A1/A2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo tematyczne z podręcznika (w zależności od języka)

Zagadnienia gramatyczne:

- znaki alfabetu, zasady pisowni, podstawy fonetyki i fonologii

- podstawowe środki gramatyczne wyrażające zależności między elementami zdania (np. przypadki, szyk zdania, przyimki – w zależności od języka)

- zaimki pytajne, osobowe, wskazujące, względne

- podstawowe formy czasownikowe

- najważniejsze cześci mowy i zdania

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Wskazana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka obszaru pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku obszaru na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi komunikować się pisemnie w języku obszaru

zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka obszaru w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- regularne uczestnictwo w zajęciach (maksimum 6 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze),

- uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich (łącznie dwóch) kolokwiów cząstkowych w procesie kształcenia (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

- uzyskanie oceny pozytywnej z ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Hadryan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.