Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-ANK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty am 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Cele kształcenia:

Celem modułu kształcenia jest scharakteryzowanie głównych nurtów i przedstawicieli antropologii kulturowej oraz zapoznanie studentów ze specyfiką badań antropologicznych w ujęciu historycznym. Pozwoli to na uzyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie problematyki różnorodności kulturowej, przemian kulturowych, sposobów badań zarówno społeczności odległych, jak i bliskich (antropologia u siebie), a także zagadnień związanych z relacją pomiędzy kulturą i polityką.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Teksty, które stanowić będą źródło naszych analiz znajdują się w punkcie ksero w budynku Instytutu Kulturoznawstwa UAM w oznaczonej nazwiskiem prowadzącego teczce.

Literatura:

1. M. D. Sahlins, "Pierwotne społeczeństwo dobrobytu".

2. B. Malinowski, "Moralność i obyczaje" i "Pierwotna zbrodnia i kara"

3. R. Benedict, "Wzory kultury"

4. M. Harris, "Dziki mężczyzna"

5. A. Valica, "Związki pomiędzy kanibalizmem pogrzebowym i wojennym: problem drapieżnictwa"

6. F. J. Wetz, "Człowiek jako niemożliwość. Antropologia fenomenologiczna"

Efekty uczenia się:

- posługiwanie się podstawową terminologią z zakresu antropologii kulturowej

- umiejętność scharakteryzowania najważniejszych nurtów antropologii kulturowej i jej przedstawicieli

- dostrzeganie specyfiki i trudności związanych z badaniami kulturowymi

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy do formułowania własnych refleksji i samodzielnych działań kulturowych

- krytyczne ocenianie swojej wiedzy i dostrzeganie znaczenia ciągłego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

- znajomość wybranej omawianej literatury

- aktywność

- twórcze myślenie

- obecność

Końcowe zaliczenie z notą odbędzie się w formie rozmowy końcowej

(przybliżony termin: 02 grudnia 2016, godzina 11:30)

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.