Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-PKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje osobowości
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi psychologicznymi koncepcjami osobowości oraz ich oddziaływaniem i znaczeniem dla nauk humanistycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja i analiza wybranych psychologicznych koncepcji osobowości, pozwalająca na ukazanie ich wpływu i znaczenia dla nauk humanistycznych.

Pełny opis:

1. Pojęcie osobowości.

2. Osobowość w psychologii behawiorystycznej i neobehawioryzmie.

3. Psychoanaliza klasyczna - koncepcja Z. Freuda.

4. Neopsychoanaliza (np. koncepcja C. G. Junga, K. Horney).

5. Psychologia humanistyczna - wariant organizmiczny (A. Maslow)..

6. Psychologia humanistyczna - wariant egzystencjalno-fenomenologiczny (V. E. Frankl).

Literatura:

Tomaszewski, T. (1998). Główne idee współczesnej psychologii

Jung C. G. (1997). Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, Warszawa: Wydawnictwo WROTA,

Rosińska Z. (1993). Freud. Warszawa: Wiedza Powszechna

Frankl V. E. (1998). Homo Patiens, przeł. R. Czarnecki, Zdz. J. Jaroszewski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax

Zamiara, K. (1997). Materiały z Historii Psychologii. Poznań: IK UAM

Efekty uczenia się:

Studenti:

(1) zna podstawowe historyczne i współczesne koncepcje człowieka oraz podstawową terminologię dotyczącą osobowości jednostki;

(2) potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka i rozpoznać ich wpływ na dyskurs naukowy oraz powiązania z naukami humanistycznymi;

(3) nabył kompetencji do przyjmowania postaw krytycznych wobec przyswojonej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny (odpowiedź na dwa wylosowane pytania)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.