Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne wyzwania w nauce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-ETDU-EWN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyczne wyzwania w nauce
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru etyki II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kierunek: Filozofia

Specjalność: Etyka (studia II-go stopnia, tryb: stacjonarne)


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z etycznymi aspektami nauk szczegółowych.

Wskazanie kontrowersji moralnych wynikających z praktyki naukowej (np. w zakresie działalności eksperymentalnej).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Brak opcji e-learningowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Absolwent studiów I-go stopnia

Brak wymagań szczegółowych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- spis lektur

- informacje podawane przez prowadzącego w trakcie zajęć

- sylabus przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład

- prezentacje

- dyskusje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

- według programu studiów

Kierunek: Filozofia,

- specjalność: Etyka,

- tryb: stacjonarny,

- poziom: studia II stopnia,

- rok II.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest etycznym konsekwencjom rozwoju nauk szczegółowych.

Przedmiot składa się z dwóch zasadniczych części:

- wykłady I - VII - podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii nauki, ogólnej metodologii nauk i historii nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych,

- wykłady VIII - XIV:

- - etyczne konsekwencje rozwoju nauk szczegółowych

- - dylematy etyczne związane z praktyka naukową

Wykład XV poświęcony jest podsumowaniu treści programowych omawianych w czasie całego semestru.

Pełny opis:

- pojęcie i rodzaje wiedzy naukowej,

- nauka i jej działy (klasyfikacja nauk),

- związki filozofii i etyki z poszczególnymi dziedzinami wiedzy naukowej,

- metody stosowane w nauce,

- etyka a nauki przyrodnicze i stosowane,

- eksperyment i obserwacja w nauce,

- - eksperymenty na zwierzętach,

- - eksperyment w naukach medycznych (eksperymenty na człowieku),

- etyka informatyczna,

- problem plagiatu w nauce,

- odpowiedzialność moralna uczonego.

Literatura:

J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, (różne wydania),

I. Kant, Metafizyka moralności, 2007

J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, (różne wydania),

A. Grobler, Metodologia nauk, (różne wydania),

E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, 2005

B, Gert, Ch. Culver, D. Clouser, Bioetyka. Ujęcie systematyczne, 2010,

D. Joravsky, The Lysenko Affair, 1986,

P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, 2004,

L. Floridi, J. W. Sanders, Mapping the foundationalist debate in computer ethics, (w:) Ethics and Information Technology, 4:1–9, 2002.

Materiały filmowe:

K.Musen, Quiet Rage: The Stanford Prison Experiment (1991),

P. Gibbs, How Evil Are You? | The Milgram Experiment (2009).

Efekty uczenia się:

- student pozsiada podstawową wiedzę o metodologicznej, filozoficznej i etycznej specyfice nauk szczegółowych,

- student zdobywa wiedzę na temat związków łączących nauki podstawowe, stykowe, kompleksowe i stosowane z etyką,

- student rozumie znaczenie refleksji filozoficznej dla procesu kształtowania podstaw kultury euro-atlantyckiej,

- student rozumie społeczne i poznawcze znaczenie etycznej i filozoficznej refleksji nad nauką .

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres ocen: 2-5

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.