Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-IF-F-Ginf1-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja w internecie
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: GEOINFORMACJA inż. rok 1 sem 2 do wyboru
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie z: 1. Rodzajami cyfrowych danych geograficznych dostępnych w Internecie 2. Serwisami internetowymi udostępniającymi dane geograficzne 3. Sposobami wyszukiwania cyfrowych danych geograficznych 4. Sposobami pozyskiwania cyfrowych danych geograficznych

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa obsługa komputera (przeglądarka internetowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia

Pełny opis:

Wyszukiwanie informacji geograficznej w wyszukiwarce internetowej za pomocą prostych i złożonych zapytań.

Cyfrowe repozytoria biblioteczne oraz naukowe portale dziedzinowe jako źródła publikacji naukowych.

Cyfrowe Archiwum Kartograficzne jako źródło danych geograficznych.

Internetowe przeglądarki map cyfrowych.

Internetowe źródła danych statystycznych oraz kartograficznych.

Internetowe źródła danych teledetekcyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Medyńska-Gulij B., 2011: Kartografia i geowizualizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. str. 182-202

Rzeszewski M. Jasiewicz J., 2009: WebGIS - od map w internecie do geoprzetwarzania [W:] GIS - platforma integracyjna geografii, Zwoliński Z. (red.), Poznań. str. 23-33.

Literatura uzupełniająca:

Waglowski P., 2005: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Wydawnictwo Helion

W języku angielskim:

Tait M.G., 2005: Implementing geoportals: applications of distributed GIS, Computers, Environment and Urban Systems, 29. str. 33–47

Efekty uczenia się:

posiada wiedzę na temat źródeł danych cyfrowych,

używa zaawansowanych zapytań w wyszukiwarce internetowej,

ma wiedzę na temat podstaw prawnych pozyskiwania informacji geograficznej ze źródeł cyfrowych,

wyszukuje publikacje naukowe w cyfrowych repozytoriach bibliotecznych oraz naukowych portalach dziedzinowych,

korzysta z internetowych przeglądarek map,

potrafi pozyskiwać cyfrowe dane geograficzne ze źródeł bezpłatnych oraz odpłatnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń – obejmuje ocenę za referat (prezentację) (50%), ocenę za pisemne zaliczenia cząstkowe z ćwiczeń (40%), ocenę za aktywny udział w zajęciach (10%).

Pisemne zaliczenia cząstkowe z ćwiczeń – 51% poprawnych odpowiedzi ocena dostateczna.

Ocena dostateczna z ćwiczeń – od 55%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Szpikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikołaj Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.