Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-GRKO-Ginf1-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
GEOINFORMACJA inż. rok 1 sem 2 do wyboru
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, terminologią oraz praktycznym zastosowaniem grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które jest ona wykorzystywana w geograficznych systemach informacyjnych, w szczególności w zakresie swobodnego posługiwania się różnymi typami danych cyfrowych.

Dodatkowym celem jest zdobycie podstawowych umiejętności posługiwania się systemami grafiki komputerowej prowadzących do swobodnego wykorzystywania różnych systemów graficznych.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Internet, biblioteka

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład ćwiczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Swiatło, barwa, kolor, odwozorowanie rzeczywistości w grafice komputerowej

Rozdzelczość I sposoby zapisu informacji w plikach graficznych. Pozyskiwanie danych

Tworzenie I struktura obiektów w grafice wektorowej

Przekształcanie obiektów rastrowych

Przekształcanie obiektów ektorowych

Zapis, przechowywanie I udostępnainie plików graficznych

Elementy grafiki 3D

Literatura:

Foley, J., Dam, A., Feiner., S., Hughes,, J., Philips, R., 1998. Wprowadzenie do Grafiki Komputerowej, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne

Angell. I.O 2006, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Wydawnictwa Naukowo-tehcniczne

Murphy, F.B., Fred, C.B., 2012, Profesjonalne zarządzanie brawą

Biecek., P., 2014 Odkrywać, Ujawniać, Objaśniać, zbiór esejów o sztuce prezentowania danych

Efekty uczenia się:

Zna podstawową terminologie w zakresie grafiki komputerowej, rozumie sposoby odzworowania rzeczywistości w formie plików graficznych

Zna pojęcie rozdzielczości oraz różne systemy opisu I kodowania kolorów

Rozumie różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, rozróżnia formaty graficzne I związane z tym ograniczenia w zakresie przechowywanej informacji

Zna organizację danych w pliku rastrowym I wektorowym, rozumie pojęcie obiektu I atrybutów

Rozumie podstawowe przekształcenia informacji w zakresie grafiki wektorowej I rastrowej, potrafi dokonywać przekształceń pomiedzy różnymi typami danych

Zna I rozumie podstawowe metody kompresji obrazu I ich wpływ na jakość danych

Rozumie techniczne aspekty pozyskiwania obrazów oraz prezentacji obrazu graficznego na urządzeniach ekranowych I w wydruku

Rozumie podstawy modelowania 3D I zasady przekształcania obiektów w wyświetlany obraz (rendering)

Zna zasady zarządzania, przechowywania I udostępniania plików graficznych w kontekście przestrzegania praw autorskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Kalita, Monika Rzodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.