Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkopolska jako krajobraz kulturowy i jego ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-WKK-12-Arch-dz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkopolska jako krajobraz kulturowy i jego ochrona
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA, specjalizacja Dziedzictwo Archeologiczne


Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się z podstawowymi kwestiami teoretycznymi dotyczącymi krajobrazu kulturowego, takimi jak:

a) definicja krajobrazu kulturowego,

b) kwestia prawnej ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce (oraz szerzej - w Europie),

c) krajobraz kulturowy w archeologii,

d) warunki naturalne oraz czynniki antropogeniczne kształtujące krajobraz kulturowy Wielkopolski (przegląd historyczny procesów osadniczych).

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć każdorazowo ilustrowane są materiałami dydaktycznymi wynikającymi z własnych doświadczeń badawczych prowadzącego oraz pochodzącymi z literatury przedmiotu.

Literatura:

1) Tilley Ch. 1994, A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments, Oxford.

2) Kobyliński Z. 1997, Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie 6, s. 7-25.

3) Kobyliński Z. 1999, Krajobraz archeologiczny. Ochrona zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego, Warszawa.

4) Kobyliński Z. 2001, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa.

5) Rączkowski W., Sroka J. 2002, Cudze chwalicie, swego nie znacie: o różnym postrzeganiu krajobrazu kulturowego, w: De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, Rączkowski W., Sroka J. (red.), Sławno, 7-22.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie najbardziej istotne definicje, terminy oraz modele teoretyczne związane z badaniami krajobrazu kulturowego w archeologii. Potrafi opisać i rozumie procesy kulturowe wpływające w określony sposób na krajobraz. Potrafi poprawnie diagnozować zagrożenia krajobrazu kulturowego. Zna podstawy prawne ochrony krajobrazu kulturowego oraz przykłady zastosowania ich w praktyce badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Suchowska-Ducke
Prowadzący grup: Paulina Suchowska-Ducke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Suchowska-Ducke
Prowadzący grup: Paulina Suchowska-Ducke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.