Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-PZ-24-EtnU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://etnologia.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

etnologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

zdobywanie kompetencji umożliwiających podjęcie pracy i zwiększenie szans na rynku pracy w zgodzie z programem nauczania na etnologii

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

nie dotyczy - praktyki realizowane w instytucjach zewnętrznych

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

nie dotyczy - praktyki realizowane w instytucjach zewnętrznych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

zdobywanie kompetencji umożliwiających podjęcie pracy i zwiększenie szans na rynku pracy w zgodzie z programem nauczania na etnologii

Pełny opis:

W ramach konsultacji z koordynatorem: uzasadnienie wyboru instytucji, w której realizowane będą praktyki.

Realizacja praktyk pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna praktyk (poznanie regulaminu pracy, przepisów BHP, zapoznanie się ze strukturą i zadaniami, z panującymi procedurami).

Realizacja praktyk pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna praktyk (pomoc w bieżących pracach instytucji).

W ramach konsultacji z koordynatorem: rozliczenie praktyk.

Literatura:

nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Student/studentka po odbyciu praktyk:

posiada praktyczną znajomość rynku pracy w zawodzie etnologa;

udoskonalił swoje umiejętności w zakresie pracy samodzielnej i/lub w grupie a także planowania i realizacji powierzonych mu zadań na rynku pracy;

krytycznie ocenia szanse na rozwiazywanie rozwiązywania dylematów etycznych w życiu zawodowym w oparciu o metodologię antropologii;

krytycznie ocenia swoje umiejętności interpersonalne w zakresie nawiązywania kontaktów z przedstawicielami różnych grup; społecznych/kulturowych celem zwiększenia swojej efektywności w życiu zawodowym;

rozumie konieczność rozwoju kompetencji w zakresie zdobywania wiedzy teoretycznej związanej z identyfikacją i rozwiązywaniem problemów różnych grup społecznych/kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie stosownej dokumentacji wyplenianej przez instytucje przyjmującą praktykanta.

Praktyki zawodowe:

Realizowane w instytucjach zewnętrznych na podstawie umowy z UAM IEiAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwieduk
Prowadzący grup: Agnieszka Chwieduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwieduk
Prowadzący grup: Agnieszka Chwieduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.