Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kujawy jako krajobraz kulturowy i jego ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-KKK-12-Arch-dz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kujawy jako krajobraz kulturowy i jego ochrona
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA, specjalizacja Dziedzictwo Archeologiczne


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest prezentacja studiów nad genezą regionalnych linii rozwojowych kultur pradziejowych i wczesnośredniowiecznych identyfikowanych na obszarze Kujaw (szczególnie w skali porównawczej kluczowych rozwojowo mezoregionów osadniczo-kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej). Charakterystyka strategii aplikacji kujawskich wyników badań archeologicznych w dyskusjach nad oceną aspiracji cywilizacyjnych współczesnych mieszkańców regionu. Koncepcje ochrony i popularyzacji kujawskiego dziedzictwa archeologicznego i pogłębienie refleksji nad współczesną recepcją działalności archeologów w kręgu wspólnot regionalnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Stan wiedzy na temat genezy regionalnych linii rozwojowych kultur pradziejowych i wczesnośredniowiecznych identyfikowanych na obszarze Kujaw.

Charakterystyka strategii aplikacji kujawskich wyników badań archeologicznych w dyskusjach nad oceną aspiracji cywilizacyjnych współczesnych mieszkańców regionu.

Koncepcje ochrony i popularyzacji kujawskiego dziedzictwa archeologicznego.

Literatura:

A. Cofta-Broniewska, Metodyka badań regionalnych na Kujawach, (w:) A. Cofta-Broniewska (red.) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Poznań 1988, s. 15-27.

A. Cofta-Broniewska, B. Stolpiak, Z dziejów badań archeologicznych na Kujawach, Inowrocław 1984.

A. Cofta-Broniewska, A. Kośko, Historia pierwotna spoleczeństw Kujaw, Warszawa-Poznań 1982.

A. Cofta-Broniewska, A. Kośko, Kujawy w pradziejach i starożytności, Inowroclaw-Poznań 2002.

W. Hensel, Wzajemne zakresy metod mikrogeograficznej i mikroregionalnej, (w:) W. Hensel, Archeologia i prahistoria, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 460-467.

A. Kośko, J. Bednarczyk, Z badań nad genezą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, Poznań-Kruszwica-Inowrocław 1996.

Efekty uczenia się:

W wyniku kursu student:

1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat procesów historycznych znanych z terenu Kujaw i potrafi je porównać z zachodzącymi w innych, kluczowych mezoregionach osadniczo-kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz potrafi wykazać się wiedzą na temat sposobów popularyzacji wyników badań archeologicznych na przykładzie kujawskich aplikacji;

2) rozumie znaczenie badań archeologicznych dla współczesnych społeczności Kujaw;

3) posiada umiejętności i kompetencje w wykazaniu się wiedzą na temat regionalnej specyfiki procesów kulturowych notowanych na terenie Kujaw oraz ochrony dziedzictwa powstałego w ich wyniku.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kośko
Prowadzący grup: Aleksander Kośko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Żurkiewicz
Prowadzący grup: Danuta Żurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.