Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie_2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DAT2-12-Arch-dz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie_2
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA, specjalizacja Dziedzictwo Archeologiczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniem dziedzictwa archeologicznego i jego potencjału dla rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Poszczególne zagadnienia, omawiane w trakcie zajęć, dotyczą:

a) turystyki kulturowej i jej form, z wyszczególnieniem tych rodzajów, które odnoszą się do dziedzictwa archeologicznego;

b) turystyki archeologicznej i wzajemnych relacji pomiędzy turystyką a archeologią;

c) różnych metod prezentowania stanowisk archeologicznych, zabytków archeologicznych i miejsc zabytkowych, a także krajobrazów historycznych;

d) przykładów turystycznego wykorzystywania elementów dziedzictwa archeologicznego w Polsce i w Europie;

e) szans oraz zagrożeń, jaką stwarza dla sektora archeologicznego oraz dziedzictwa archeologicznego rozwój turystyki.

Literatura:

Florek M. 2008 Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi sandomierskiej, w: T. Giergiel (red.), Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny, Sandomierz, 17-28.

Jaskanis D. 1999 O potrzebie systemowego upowszechniania obiektów archeologicznych w turystyce kulturalnej, w: Z. Kobyliński (red.), Krajobraz archeologiczny. Ochrona zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego, Warszawa, 24-39.

Kaczmarek K. 2009. Turystyka archeologiczna. Turystyka Kulturowa 1/2010, 5-14.

Malinowska-Sypek A., Sukniewicz D, Sypek R. 2010. Przewodnik archeologiczny po Polsce. Warszawa.

Mikos v. Rohrscheidt A. 2010. Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy: podręcznik akademicki. Poznań.

Okuliczowie Ł. J. 1961. Archeologia dla turystów, Warszawa.

Wrzesiński J. 2008. Archeologia: poznanie – popularyzacja – turystyka, w: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie. Poznań, 173–184.

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie studentom wzajemnych relacji pomiędzy archeologią a turystyką dziedzictwa kulturowego, zarówno w aspekcie zagadnień teoretycznych, jak również praktycznych realizacji i inicjatyw w tym zakresie.

W trakcie zajęć student:

1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat rodzajów turystyki kulturowej i odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego (turystyka archeologiczna); na wybranych przykładach poznaje strategie prezentacji elementów dziedzictwa archeologicznego;

2) rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi formami turystyki dziedzictwa kulturowego, odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego, a także problemy wynikające z konieczności udostępniania a jednocześnie ochrony elementów dziedzictwa archeologicznego;

3) posiada umiejętność klasyfikowania poszczególnych inicjatyw podejmowanych w zakresie turystyki wykorzystującej elementy dziedzictwa archeologicznego; zdobywa również umiejętność oceny archeologicznych przedsięwzięć pod kątem potencjału turystycznego, jak i określania ich słabych oraz mocnych stron.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawleta
Prowadzący grup: Michał Pawleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawleta
Prowadzący grup: Michał Pawleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.