Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie_1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-DAT-12-Arch-dz1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo archeologiczne i turystyka w Polsce i Europie_1
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA, specjalizacja Dziedzictwo Archeologiczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

W trakcie zajęć, prowadzonych w formie wykładu przerywanego dyskusją, student zapoznawany jest z podstawowymi zagadnieniami i terminologią związaną z zagadnieniami dziedzictwa archeologicznego (oraz szerzej – dziedzictwa kulturowego) oraz turystyki (kulturowej i tzw. archeoturystyki). Podstawowymi, poruszanymi w trakcie zajęć kwestiami są: problem definicji dziedzictwa archeologicznego i turystyki archeologicznej oraz kulturowej, podstawy marketingu i tworzenia produktu turystycznego, szanse i zagrożenia związane z rozwojem archeoturystyki i szeroko pojętej popularyzacji archeologii. Wymienione zagadnienia każdorazowo ilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z własnej praktyki badawczej i naukowej prowadzącego oraz literatury przedmiotu.

Literatura:

1) Wysocki J. 1997 Rozwój turystyki jako zagrożenie i szansa dla dziedzictwa archeologicznego, w: Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego, Poznań, 56-61.

2) Jaskanis D. 1999 O potrzebie systemowego upowszechniania

obiektów archeologicznych w turystyce kulturalnej, w: Z.

Kobyliński (red.), Krajobraz archeologiczny. Ochrona

zabytków archeologicznych jako form krajobrazu kulturowego,

Warszawa, 24-39.

3) Florek M. 2008 Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi

sandomierskiej, w: T. Giergiel (red.), Archeoturystyka.

Nowoczesny produkt turystyczny, Sandomierz, 17-28.

4) Kaczmarek K. 2009. Turystyka archeologiczna. Turystyka

Kulturowa 1/2010, 5-14.

5) Widawski K. (red.) 2009. Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku: wybrane aspekty, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Student przyswaja podstawową wiedzę dotyczącą problematyki dziedzictwa archeologicznego (kulturowego) oraz turystyki kulturowej (archeoturystyki). Swobodnie porusza się po literaturze przedmiotu. Operuje fachową terminologią związaną z podstawami marketingu, tworzenia produktu turystycznego, dziedzictwem archeologicznym i turystyką kulturową. Rozumie potrzeby, szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju archeoturystyki i szeroko pojętej popularyzacji archeologii.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Suchowska-Ducke
Prowadzący grup: Paulina Suchowska-Ducke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Suchowska-Ducke
Prowadzący grup: Paulina Suchowska-Ducke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.