Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-AS-24-etnu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza społeczna
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

V rok

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Filip
Prowadzący grup: Mariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych strategii analizy społecznej rozwijanych na gruncie antropologii w drugiej połowie XX wieku przez pryzmat dorobku Fredrika Bartha oraz analiza badanych przez niego konkretnych społeczeństw. Na przykładach monografii terenowych zostanie ukazany proces tworzenia tzw. teorii średniego zasięgu i tzw. wielkiej teorii, a także zostaną przedyskutowane wartości (zalety i ograniczenia) modeli teoretycznych w antropologii. Studenci zostaną uwrażliwieni na różnicę pomiędzy zbieraniem informacji a tworzeniem wiedzy, pomiędzy opisem i analizą.

Pełny opis:

I. WCZESNY BARTH

Antropologia ekologiczna i polityczna (Norwegia, Bliski Wschód)

TK_01 Adaptacja do środowiska naturalnego w Norwegii (1952)

TK_02 Organizacja społeczna w Iraku (1953)

TK_03 Przywództwo polityczne w Pakistanie (1959)

TK_04 Nomadyzm w Iranie (1961)

Antropologia ekonomiczna (Norwegia, Sudan)

TK_05 Przedsiębiorczość w Norwegii (1963), mikroekonomia w Sudanie (1967)

Od analizy społeczeństw do analizy Społeczeństwa

TK_06 Modele teoretyczne I: Transakcjonizm (1966)

TK_07 Modele teoretyczne II: Granice i wspólnoty (1969-2000)

TK_08 Modele teoretyczne III: Pasztuni z doliny Swat w świetle krytyki (1981)

TK_09 Modele teoretyczne IV: Pokrewieństwo (1973), islam (2000) i ekonomia (1997)

II. PÓŹNY BARTH

Antropologia religii i wiedzy (Nowa Gwinea, Oman, Bhutan, Bali)

TK_10 Rytuały i komunikacja na Nowej Gwinei (1975)

TK_11 Pluralizm kulturowy w Omanie (1983)

TK_12 Wariacje i reprodukcja na Nowej Gwinei (1987)

TK_13 Tradycje wiedzy na Bali (1993) i sytuacja dzieci w Bhutanie (1989)

Od analizy społeczeństw do krytyki Analizy społeczeństwa

TK_14 Modele teoretyczne V: Porównywanie i skalowanie (1978)

TK_15 Modele teoretyczne VI: opis etnograficzny i antropologiczna analiza (1992-2002)

Literatura:

Literatura ogólna i filmografia:

Barth Fredrik 1981. Selected Essays of Fredrik Barth. London: Routledge & Kegan Paul: Vol. 1 Process and Form in Social Life; Vol. 2 Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans.

Barth Fredrik 2007. Overview: Sixty Years in Anthropology. Annual Review of Anthropology 36(1): 1–16.

Anderson Astrid, Haugane Frøydis 2012. Fredrik Barth: a bibliography. Unipub forlag http://www.ub.uio.no/om/skrifter/hefte09.pdf

Anthropology Newsletter 1997. How Others See Us: An Interview with Fredrik Barth. Anthropology Newsletter 38(2): 60.

Barrett Stanley R. 2010. Fredrik Barth. In Fifty Key Anthropologists by R. J. Gordon, H. Lyons, A. Lyons (red.), 18–24, Routledge.

Afzal Ahmed 1999. Historicizing Fredrik Barth’s Political Leadership Among the Swat Pathans http://classes.yale.edu/02-03/anth500a/projects/project_sites/99_afzal/

Anderson Robert 2007. Interview with Fredrik Barth. Revista de Antropologia Iberoamericana 2(2): i–xvi http://www.aibr.org/antropologia/02v02/entrevistas/020202.pdf wersja video: http://www.alanmacfarlane.com/DO/filmshow/barth_fast.htm

Eriksen Thomas Hylland 2015. Fredrik Barth: An Intelectual Biography, London: Pluto Press

Sperschneider Werner, Yousefpour A. (ed.) 1999[1997]. Fredrik Barth – from fieldwork to theory. Göttingen: Institut für den Wissenschaftlichen Film. https://www.youtube.com/watch?v=V-hrmGvMZAs

Lektury na poszczególne zajęcia (książki stanowią literaturę dodatkową):

1952. Subsistence and institutional system in a Norwegian mountain valley. Rural Sociology 17(1):28–38.

1953. Principles of Social Organization in Southern Kurdistan. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

1954. Father’s brother’s daughter marriage in Kurdistan. Southwestern Journal of Anthropology 10(2):164–171.

1959. Political Leadership among Swat Pathans. London: Athlone Press.

1959. Segmentary opposition and the theory of games: a study of Pathan organization. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89(1):5–21.

1961. Nomads of South Persia: the Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy. Oslo: Universitetets etnografiske museum.

1973. A general perspective on nomad-sedentary relations in the Middle East. In The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society, edited by C. Nelson, 11–21. Research series. Institute of International Studies, 21. Berkeley: University of California.

1963. (ed.) The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway. Bergen: Universitetsforlaget.

1967. Economic spheres in Darfur. In Themes in economic anthropology, (ed.) R. Firth, 149–174. London: Tavistock.

1966. Models of Social Organization. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

1992. O analitycznej ważności pojęcia "transakcja". W Współczesne teorie wymiany społecznej, (red.) J. Szmatka, M. Kempny, 324-343.Warszawa: Wydawnictwo PWN.

1969. (ed.) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen/Boston: Universitetsforlaget/Little Brown & co.

2004. Grupy i granice etniczne. W Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempny, E. Nowicka, s. 348-377. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

1994. Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity. In The Anthropology of Ethnicity: Beyond “Ethnic Groups and Boundaries”, (eds.) C. Govers and H. Vermeulen, 11–32. Amsterdam: Het Spinhuis.

2000. Boundaries and connections. In Signifying Identities, (ed.) A. P. Cohen, 17–36. London: Routledge.

1981. Swat Pathan reconsidered. In Selected Essays of Fredrik Barth vol. 2: Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans, 121–181. London: Routledge & Kegan Paul.

1973. Descent and marriage reconsidered. In The Character of Kinship, (ed.) J. Goody, 3–19. London: Cambridge University Press.

2000. Are Islamists nationalists or internationalists? In Nationalism and Internationalism in the Post-Cold War Era, (eds.) K. Goldmann et al., 50–62. Routledge: London and New York.

1997. Economy, agency and ordinary lives. Social Anthropology 5(3): 233-242. [Ekonomia, sprawstwo i zwyczajne życie, przeł. I. Kołbon]

1975. Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo: Universitetsforlaget.

1983. Sohar: Culture and Society in an Omani Town. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

1984. Problems in conceptualizing cultural pluralism, with illustrations from Sohar, Oman. In The Prospects for plural societies: 1982 proceedings of the American Ethnological Society, edited by S. Plattner and D. Maybury-Lewis, 77–87. Washington, D.C.: American Ethnological Society.

1987. Cosmologies in the Making: a Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press.

1989. [2011] Situation of Children in Bhutan [with Unni Wikan]. The Centre for Bhutan Studies

1990. The guru and the conjurer – transactions in knowledge and the shaping of culture in Southeast-Asia and Melanesia. Man (N.S.) 25(4):640–653.

1993. Balinese Worlds. Chicago, London: University of Chicago Press.

1972. Analytical dimensions in comparison of social organizations. American Anthropologist 74(1–2): 207–220

1978. (ed.) Scale and Social Organization. Oslo: Universitetsforlaget.

1999. Comparative methodologies in the analysis of anthropological data. In Critical Comparisons in Politics and Culture, (eds.) J. Bowen and R. Peterson, 78–89. Cambridge: Cambridge University Press

2000. Reflections on theory and practice in cultural anthropology: excerpts from three articles. Napa Bulletin 18(1):147–163.

2004. W stronę pełniejszego opisu i głębszej analizy zjawisk kulturowych. W Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempny, E. Nowicka, s. 180–192. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Filip
Prowadzący grup: Mariusz Filip
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie wybranych strategii analizy społecznej rozwijanych na gruncie antropologii w drugiej połowie XX wieku przez pryzmat dorobku Fredrika Bartha oraz analiza badanych przez niego konkretnych społeczeństw. Na przykładach monografii terenowych zostanie ukazany proces tworzenia tzw. teorii średniego zasięgu i tzw. wielkiej teorii, a także zostaną przedyskutowane wartości (zalety i ograniczenia) modeli teoretycznych w antropologii. Studenci zostaną uwrażliwieni na różnicę pomiędzy zbieraniem informacji a tworzeniem wiedzy, pomiędzy opisem i analizą.

Pełny opis:

I. WCZESNY BARTH

Antropologia ekologiczna i polityczna (Norwegia, Bliski Wschód)

TK_01 Adaptacja do środowiska naturalnego w Norwegii (1952)

TK_02 Organizacja społeczna w Iraku (1953)

TK_03 Przywództwo polityczne w Pakistanie (1959)

TK_04 Nomadyzm w Iranie (1961)

Antropologia ekonomiczna (Norwegia, Sudan)

TK_05 Przedsiębiorczość w Norwegii (1963), mikroekonomia w Sudanie (1967)

Od analizy społeczeństw do analizy Społeczeństwa

TK_06 Modele teoretyczne I: Transakcjonizm (1966)

TK_07 Modele teoretyczne II: Granice i wspólnoty (1969-2000)

TK_08 Modele teoretyczne III: Pasztuni z doliny Swat w świetle krytyki (1981)

TK_09 Modele teoretyczne IV: Pokrewieństwo (1973), islam (2000) i ekonomia (1997)

II. PÓŹNY BARTH

Antropologia religii i wiedzy (Nowa Gwinea, Oman, Bhutan, Bali)

TK_10 Rytuały i komunikacja na Nowej Gwinei (1975)

TK_11 Pluralizm kulturowy w Omanie (1983)

TK_12 Wariacje i reprodukcja na Nowej Gwinei (1987)

TK_13 Tradycje wiedzy na Bali (1993) i sytuacja dzieci w Bhutanie (1989)

Od analizy społeczeństw do krytyki Analizy społeczeństwa

TK_14 Modele teoretyczne V: Porównywanie i skalowanie (1978)

TK_15 Modele teoretyczne VI: opis etnograficzny i antropologiczna analiza (1992-2002)

Literatura:

Literatura ogólna i filmografia:

Barth Fredrik 1981. Selected Essays of Fredrik Barth. London: Routledge & Kegan Paul: Vol. 1 Process and Form in Social Life; Vol. 2 Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans.

Barth Fredrik 2007. Overview: Sixty Years in Anthropology. Annual Review of Anthropology 36(1): 1–16.

Anderson Astrid, Haugane Frøydis 2012. Fredrik Barth: a bibliography. Unipub forlag http://www.ub.uio.no/om/skrifter/hefte09.pdf

Anthropology Newsletter 1997. How Others See Us: An Interview with Fredrik Barth. Anthropology Newsletter 38(2): 60.

Barrett Stanley R. 2010. Fredrik Barth. In Fifty Key Anthropologists by R. J. Gordon, H. Lyons, A. Lyons (red.), 18–24, Routledge.

Afzal Ahmed 1999. Historicizing Fredrik Barth’s Political Leadership Among the Swat Pathans http://classes.yale.edu/02-03/anth500a/projects/project_sites/99_afzal/

Anderson Robert 2007. Interview with Fredrik Barth. Revista de Antropologia Iberoamericana 2(2): i–xvi http://www.aibr.org/antropologia/02v02/entrevistas/020202.pdf wersja video: http://www.alanmacfarlane.com/DO/filmshow/barth_fast.htm

Eriksen Thomas Hylland 2015. Fredrik Barth: An Intelectual Biography, London: Pluto Press

Sperschneider Werner, Yousefpour A. (ed.) 1999[1997]. Fredrik Barth – from fieldwork to theory. Göttingen: Institut für den Wissenschaftlichen Film. https://www.youtube.com/watch?v=V-hrmGvMZAs

Lektury na poszczególne zajęcia (książki stanowią literaturę dodatkową):

1952. Subsistence and institutional system in a Norwegian mountain valley. Rural Sociology 17(1):28–38.

1953. Principles of Social Organization in Southern Kurdistan. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

1954. Father’s brother’s daughter marriage in Kurdistan. Southwestern Journal of Anthropology 10(2):164–171.

1959. Political Leadership among Swat Pathans. London: Athlone Press.

1959. Segmentary opposition and the theory of games: a study of Pathan organization. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89(1):5–21.

1961. Nomads of South Persia: the Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy. Oslo: Universitetets etnografiske museum.

1973. A general perspective on nomad-sedentary relations in the Middle East. In The Desert and the Sown: Nomads in the Wider Society, edited by C. Nelson, 11–21. Research series. Institute of International Studies, 21. Berkeley: University of California.

1963. (ed.) The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway. Bergen: Universitetsforlaget.

1967. Economic spheres in Darfur. In Themes in economic anthropology, (ed.) R. Firth, 149–174. London: Tavistock.

1966. Models of Social Organization. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

1992. O analitycznej ważności pojęcia "transakcja". W Współczesne teorie wymiany społecznej, (red.) J. Szmatka, M. Kempny, 324-343.Warszawa: Wydawnictwo PWN.

1969. (ed.) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen/Boston: Universitetsforlaget/Little Brown & co.

2004. Grupy i granice etniczne. W Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempny, E. Nowicka, s. 348-377. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

1994. Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity. In The Anthropology of Ethnicity: Beyond “Ethnic Groups and Boundaries”, (eds.) C. Govers and H. Vermeulen, 11–32. Amsterdam: Het Spinhuis.

2000. Boundaries and connections. In Signifying Identities, (ed.) A. P. Cohen, 17–36. London: Routledge.

1981. Swat Pathan reconsidered. In Selected Essays of Fredrik Barth vol. 2: Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans, 121–181. London: Routledge & Kegan Paul.

1973. Descent and marriage reconsidered. In The Character of Kinship, (ed.) J. Goody, 3–19. London: Cambridge University Press.

2000. Are Islamists nationalists or internationalists? In Nationalism and Internationalism in the Post-Cold War Era, (eds.) K. Goldmann et al., 50–62. Routledge: London and New York.

1997. Economy, agency and ordinary lives. Social Anthropology 5(3): 233-242. [Ekonomia, sprawstwo i zwyczajne życie, przeł. I. Kołbon]

1975. Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo: Universitetsforlaget.

1983. Sohar: Culture and Society in an Omani Town. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

1984. Problems in conceptualizing cultural pluralism, with illustrations from Sohar, Oman. In The Prospects for plural societies: 1982 proceedings of the American Ethnological Society, edited by S. Plattner and D. Maybury-Lewis, 77–87. Washington, D.C.: American Ethnological Society.

1987. Cosmologies in the Making: a Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press.

1989. [2011] Situation of Children in Bhutan [with Unni Wikan]. The Centre for Bhutan Studies

1990. The guru and the conjurer – transactions in knowledge and the shaping of culture in Southeast-Asia and Melanesia. Man (N.S.) 25(4):640–653.

1993. Balinese Worlds. Chicago, London: University of Chicago Press.

1972. Analytical dimensions in comparison of social organizations. American Anthropologist 74(1–2): 207–220

1978. (ed.) Scale and Social Organization. Oslo: Universitetsforlaget.

1999. Comparative methodologies in the analysis of anthropological data. In Critical Comparisons in Politics and Culture, (eds.) J. Bowen and R. Peterson, 78–89. Cambridge: Cambridge University Press

2000. Reflections on theory and practice in cultural anthropology: excerpts from three articles. Napa Bulletin 18(1):147–163.

2004. W stronę pełniejszego opisu i głębszej analizy zjawisk kulturowych. W Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (red.) M. Kempny, E. Nowicka, s. 180–192. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.