Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia człowieka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 04-BIOLCZ2-Z2OO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia człowieka 2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Fizyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku ZL-OPOK
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Optyka okularowa, niestacjonarne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem modułu jest opanowanie wiedzy z zakresu anatomii człowieka, z podziałem na poszczególne układy wraz z jego podstawowymi funkcjami. Posługiwanie się teoretyczną i praktyczną (na modelach)wiedzą z zakresu anatomii człowieka wraz z łacińskim słownictwem.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Opanowanie wiedzy w zakresie budowy i funkcji:

- układu kostnego

- układu mięśniowego

- układu krwionośnego

- układu chłonnego

- układu oddechowego

- układu pokarmowego

- układu płciowego

- układu nerwowego

- układu moczowego

- układu dokrewnego

- narządu wzroku

- narządu słuchu

- skóry

Pełny opis:

1. Budowa, rodzaje i wystepowanie kości. Rodzaje połaczeń kości.

2. Kręgosłup- budowa, połączenia i funkcje

3. Budowa szkieletu.

4. Szpik kostny

5. Puszka kostna i trzewioczaszka.

6. Szkielet i połączenia kończyny górnej

7. Szkielet i połączenia kończyny dolnej

8. Budowa, rodzaje i typy stawów.

9. Połączenia kości czaszki.

10. Rodzaje i budowa tkanki mięśniowej

11. Właściwości fizyczne i biologiczne mięśni

12. Mięśnie głowy i szyi

13. Mięśnie klatki piersiowej

14. Mięśnie kończyny górnej

15. Mięśnie kończyny dolnej

16. Położenie i budowa zewnętrzna serca. Unaczynienie serca

17. Ściany serca. Zastawki serca

18. Przedsionki i komory serca. Naczynia wchodzące i wychodzące z serca

19. Aorta- przebieg i główne odgałęzienia

20. Układ żyły głównej górnej i dolnej

21. Przebieg głównych naczyń ( krwionośnych i limfatycznych) kończyny górnej

22. Przebieg głównych naczyń ( krwionośnych i limfatycznych) kończyny dolnej

23. Krążenie płodowe

24 Krwiobieg mały (krążenie płucne)

25. Grasica

26. Śledziona i jej funkcje

27. Narządy szyi ( gardło, krtań, tarczyca).

28. Budowa ścian nosa. Jama nosowa

29. Narządy śródpiersia tylnego (przełyk, tchawica, przewód piersiowy)

30. Drzewo oskrzelowe i pęcherzykowe

31. Płuca i opłucna

32. Żołądek- położenie, budowa, funkcje

33. Wątroba- położenie, budowa, funkcje. Krążenie wrotne

34. Trzustka- położenie, budowa, funkcje

35. Nerka- położenie, budowa zewnętrzna.

36. Układ płciowy żeński

37. Układ płciowy męski

38. Część przywspółczulna układu nerwowego autonomicznego

39. Część współczulna układu nerwowego autonomicznego

40. Ruchowe nerwy czaszkowe

41. Czuciowe nerwy czaszkowe

42. Unerwienie skóry i mięśni twarzy

43. Położenie splotu szyjnego. Zakres unerwienia.Główne nerwy

44. Położenie splotu ramiennego. Przebieg długich gałęzi splotu, zakres unerwienia.

45. Położenie splotu lędźwiowego. Przebieg długich gałęzi splotu, zakres unerwienia.

46. Położenie splotu krzyżowego, zakres unerwienia. Nerw kulszowy-przebieg, główne gałezie

47. Położenie, budowa rdzenia kręgowego. Nerw rdzeniowy

48. Pień mózgu-położenie, budowa, funkcje

49. Móżdżek- położenie, budowa, funkcje

50. Międzymózgowie-podział, położenie, budowa, funkcje

51. Budowa zewnętrzna półkul mózgowych. Kora mózgu

52. Jądra podkorowe kresomózgowia. Istota biała półkul mózgowych. Układ limbiczny.

53. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Komory mózgowia. Opony mózgowia.

54. Główne drogi nerwowe wstępujące i zstepujące w układzie nerwowym ośrodkowym.

55. Narząd przedsionkowo-ślimakowy

56. Ściany i zawartość gałki ocznej.

57. Narządy dodatkowe oka.

58. Skóra i jej wytwory

Literatura:

- B.Gołąb, W.Traczyk „Anatomia i fizjologia człowieka”

- W.Grant red. B.Ciszek „ Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby”

- R. Aleksandrowicza "Anatomia kliniczna głowy i szyi" platforma iBuk.pl pod adresem: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=543&Itemid=86

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu anatomii człowieka (budowa poszczególnych układów, podział topogtaficzny i czynnościowy) oraz nazewnictwo łacińskie.

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu poszczególnych narządów na modelach lub organach wieprzowych.

Metody i kryteria oceniania:

100% egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grajek
Prowadzący grup: Magdalena Grajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grajek
Prowadzący grup: Magdalena Grajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grajek
Prowadzący grup: Magdalena Grajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.