Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-21CSDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

praktyczne opanowanie umiejętności analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów artystycznych (dostosowanie instrumentów badawczych do struktury rodzajowej i gatunkowej, operowanie kontekstem społeczno-historycznym, filozoficznym, kulturoznawczym)


- poszerzenie zakresu wykorzystywanych prac teoretycznych o teksty w językach kierunkowych


- sprawdzenie nabytej wiedzy w rozprawie magisterskiej; weryfikacja umiejętności budowania dyskursu naukowegoRok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01 Wybór tematu pracy– zakres materiału, sformułowanie tytułu SM_02

TK_02 Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej i doboru tekstów źródłowych SM_01, SM_05

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

Zastosowanie konkretnej metodologii literaturoznawczej

Technika pisania – zasady kompozycji, redakcji i korekty

Nauki pomocnicze historii literatury, rodzaje tekstów i dyskursów, typy wydań

Omówienie opracowań teoretycznych przydatnych w przypadku konkretnych prac

SM_02, SM_04

SM_03, SM_05

SM_01, SM_02

SM_01, SM_04

Literatura:

zestaw podstawowych lektur z dziedziny metodologii badań literackich:

- szczegółowe studia polonistyczne i teoretycznoliterackie ( z zakresu

genologii, struktury dzieła epickiego, lirycznego itp.)

- monografie i syntezy historycznoliterackie; reprezentatywne próbki analiz i interpretacji literackich, dobrane przez wykładowcę i studentów pod kątem tematów powstających prac

- opracowania z zakresu innych nauk humanistycznych

- prace magisterskie z lat ubiegłych

Efekty uczenia się:

SM_01 Potrafi aktywnie wykorzystać wiedzę z zakresu teorii literatury i historii literatury kierunkowej w konstruowaniu argumentacji naukowej K_W07, K_W11, K_K08

SM_02 Potrafi rozwiązywać typowe problemy literaturoznawcy w pracy nad tekstami o różnej strukturze oraz odnosić te teksty do kontekstów społeczno-historycznych i kulturowych K_W19, K_U12

SM_03 Posiada umiejętność funkcjonalnego stosowania terminologii specjalistycznej oraz funkcjonalnej odmiany stylu naukowego K_W03, K_U04

SM_04

SM_05 Posiada umiejętność interpretacji wypowiedzi artystycznych z zastosowaniem adekwatnych instrumentów badawczych

Zyskuje umiejętność całościowego opracowania tekstu naukowego z uwzględnieniem kompetencyjnych i etycznych uwarunkowań tego procesu

K_W21, K_U06, K_U13

K_W26, K_U08, K_U14, K_K01, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

a. Egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas nauki przedmiotów kierunkowych oraz teoretyczny kontekst pracy magisterskiej)

b. Obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch, Mariola Mikołajczak, Jędrzej Paszkiewicz, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Mikołajczak, Joanna Rękas, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak, Krystyna Pieniążek-Marković, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.