Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KE-31SDL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Podstawy kultury europejskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia serbska, filologia chorwacka, slaw.-pol.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

INTERPERSONALNE: wytworzenie zdolności do krytycznego myślenia, wyrobienie umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na rzymskie dziedzictwo kulturowe, nauczenie terminologii niezbędnej do rozumienia tekstów naukowych z zakresu latynistyki. INSTRUMENTALNE: wyrobienie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu kultury rzymskiej, przygotowanie do samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy z dziedziny latynistyki w studiach slawistycznych i polonistycznych. SYSTEMOWE: przekazanie umiejętności widzenia zagadnień filologicznych na szerokim tle kulturowym, wytworzenie nawyków poszukiwania prawdy w naukach humanistycznych poprzez namysł nad europejskim dziedzictwem kulturowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

TK_01 Epoki historyczne w dziejach cywilizacji rzymskiej i ich kulturowe oraz językowe dziedzictwo KE_ 01

TK_02 Metodologia badań nad antykiem rzymskim w kontekście studiów nad tożsamością kultury europejskiej KE_02, KE_04

TK_03 Analiza wybranych arcydzieł literatury rzymskiej w perspektywie ich recepcji w literaturze powszechnej (Plaut, Cyceron, św. Augustyn) KE_ 04

TK_04 Analiza wybranych arcydzieł literatury łacińskiej i ich wpływu na rozwój piśmiennictwa narodów słowiańskich (Wergiliusz, Horacy, Owidiusz) KE_ 04

TK_05 Wpływ języka łacińskiego i kultury rzymskiej na rozwój języków słowiańskich i ich kultur KE_ 05

TK_06 Wpływ kultury rzymskiej na kształtowanie się europejskiej tożsamości cywilizacyjnej KE_01, KE_03

TK_07 Współczesna kultura europejska wobec dziedzictwa cywilizacji rzymskiej KE_06

Literatura:

1. R. Brague, Europa. Droga rzymska, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2012.

2. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa1955 i wyd. następne.

3. S. Stabryła, Starożytny Rzym, Warszawa 1992.

4. Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przeł. I. Lewandowski i W.M. Malinowski, Poznań 2009.

5. Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowicz, Wrocław 1981.

6. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie t. 1, Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1986.

7. . Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student

KE_01 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzictwa języka, literatury i kultury łacińskiej w kulturze europejskiej K_W09, K_W23, K_K01

KE_02 Zna podstawową terminologię z zakresu badań nad kulturą i literaturą łacińską oraz jej recepcją K_ W02, K_W03, K_U04

KE_03 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin i dyscyplin naukowych z badaniami nad rzymskimi dziedzictwem literackim i kulturowym K_W20, K_W22, K_U03

KE_04 Zna i potrafi stosować podstawowe metody analizy dzieł literatury rzymskiej oraz umie docenić znaczenie kompetencji filologicznych w procesie komunikacji kulturowej K_ W12, K_U17, K_K02

KE_05 Potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka łacińskiego i kultury rzymskiej z naukową refleksją dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie K_ W15, K_W23, K_U11

KE_06 Potrafi docenić znaczenie badań filologicznych nad literaturą łacińską i zna wartość rzymskiego dziedzictwa we współczesnej kulturze narodów słowiańskich K_W01, K_U12, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.