Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KE-31SDL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Podstawy kultury europejskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL FilSlowPol/FSP
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilBuł
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów bułgarystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia bułgarska, filologia serbska, filologia chorwacka, slaw.-pol.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

INTERPERSONALNE: wytworzenie zdolności do krytycznego myślenia, wyrobienie umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na rzymskie dziedzictwo kulturowe, nauczenie terminologii niezbędnej do rozumienia tekstów naukowych z zakresu latynistyki. INSTRUMENTALNE: wyrobienie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu kultury rzymskiej, przygotowanie do samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy z dziedziny latynistyki w studiach slawistycznych i polonistycznych. SYSTEMOWE: przekazanie umiejętności widzenia zagadnień filologicznych na szerokim tle kulturowym, wytworzenie nawyków poszukiwania prawdy w naukach humanistycznych poprzez namysł nad europejskim dziedzictwem kulturowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

TK_01 Epoki historyczne w dziejach cywilizacji rzymskiej i ich kulturowe oraz językowe dziedzictwo KE_ 01

TK_02 Metodologia badań nad antykiem rzymskim w kontekście studiów nad tożsamością kultury europejskiej KE_02, KE_04

TK_03 Analiza wybranych arcydzieł literatury rzymskiej w perspektywie ich recepcji w literaturze powszechnej (Plaut, Cyceron, św. Augustyn) KE_ 04

TK_04 Analiza wybranych arcydzieł literatury łacińskiej i ich wpływu na rozwój piśmiennictwa narodów słowiańskich (Wergiliusz, Horacy, Owidiusz) KE_ 04

TK_05 Wpływ języka łacińskiego i kultury rzymskiej na rozwój języków słowiańskich i ich kultur KE_ 05

TK_06 Wpływ kultury rzymskiej na kształtowanie się europejskiej tożsamości cywilizacyjnej KE_01, KE_03

TK_07 Współczesna kultura europejska wobec dziedzictwa cywilizacji rzymskiej KE_06

Literatura:

1. R. Brague, Europa. Droga rzymska, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2012.

2. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa1955 i wyd. następne.

3. S. Stabryła, Starożytny Rzym, Warszawa 1992.

4. Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przeł. I. Lewandowski i W.M. Malinowski, Poznań 2009.

5. Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowicz, Wrocław 1981.

6. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie t. 1, Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1986.

7. . Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student

KE_01 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzictwa języka, literatury i kultury łacińskiej w kulturze europejskiej K_W09, K_W23, K_K01

KE_02 Zna podstawową terminologię z zakresu badań nad kulturą i literaturą łacińską oraz jej recepcją K_ W02, K_W03, K_U04

KE_03 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin i dyscyplin naukowych z badaniami nad rzymskimi dziedzictwem literackim i kulturowym K_W20, K_W22, K_U03

KE_04 Zna i potrafi stosować podstawowe metody analizy dzieł literatury rzymskiej oraz umie docenić znaczenie kompetencji filologicznych w procesie komunikacji kulturowej K_ W12, K_U17, K_K02

KE_05 Potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka łacińskiego i kultury rzymskiej z naukową refleksją dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie K_ W15, K_W23, K_U11

KE_06 Potrafi docenić znaczenie badań filologicznych nad literaturą łacińską i zna wartość rzymskiego dziedzictwa we współczesnej kulturze narodów słowiańskich K_W01, K_U12, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.